Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Så fungerar kommunen

Borås Stad styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. På så vis kan medborgarna påverka och ha insyn i hur staden och kommunen Borås utför sina uppdrag.

Kommunfullmäktige

Den högsta politiska församlingen i Borås är Kommunfullmäktige. De förtroendevalda politikerna till fullmäktige väljs vart fjärde år, samtidigt med valet till riksdagen. Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Du är välkommen att komma och lyssna på debatterna i Fullmäktigehuset.

Kommunfullmäktige beslutar om kommunens inriktning i stort, dess verksamhet och ekonomi. De beslutar till exempel om budget, skatt och taxor. Man beslutar också om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhet.

Kommunfullmäktige i Borås har 73 ledamöter. Under mandatperioden 2022-2026 finns ett Mittsamverkan som består av 22 socialdemokrater, 4 liberaler, 4 centerpartister och 2 miljöpartister. Oppositionen i Kommunfullmäktige består av 14 moderater och 7 kristdemokrater, 14 sverigedemokrater samt 6 vänsterpartister.

Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden (förutom i juli), vanligen den tredje torsdagen i månaden.

Förutom i fullmäktige finns det politiska uppdrag i Kommunstyrelsen och i sexton olika nämnder, och alla dessa utses av Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar allt arbete inom Borås Stad, och ansvarar för kommunens ekonomi. Kommunstyrelsen svarar också för den översiktliga planeringen av hur marken fördelas på bostäder, industri, friluftsliv och annat. Man kan likna Kommunstyrelsen vid en ”regering” på kommunnivå.

Under mandatperioden tills dess en ny Kommunstyrelse väljs 2026, leds Kommunstyrelsen av en majoritet med 3 socialdemokrater, 1 liberal, 1 centerpartist och 1 miljöpartist. Minoriteten i Kommunstyrelsen är 2 moderater, 2 kristdemokrat, 2 sverigedemokrater och 1 vänsterpartist.

Kommunstyrelsen sammanträder varannan måndag i Stadshuset.

Nämnderna

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter till dem. Varje nämnd ansvarar för ett visst område, som till exempel grundskola, kultur eller samhällsbyggnad. Nämnderna ansvarar för den löpande verksamheten, förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige och genomför de beslut som fattats av fullmäktige.

I praktiken är det tjänstemän och andra anställda som sköter verksamheten i Borås Stad, men de förtroendevalda har det yttersta ansvaret.

Bli politiker

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill vara med och påverka hur Borås kommun ska utvecklas på kort och lång sikt kan du bli politiker på lokal nivå.

Bli politiker

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Så fungerar kommunen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender