Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Så fungerar kommunen

Borås Stad styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. På så vis kan medborgarna påverka och ha insyn i hur staden och kommunen Borås utför sina uppdrag.

Kommunfullmäktige

Den högsta politiska församlingen i Borås är Kommunfullmäktige. De förtroendevalda politikerna till fullmäktige väljs vart fjärde år, samtidigt med valet till riksdagen. Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Du är välkommen att komma och lyssna på debatterna i Fullmäktigehuset.

Kommunfullmäktige beslutar om kommunens inriktning i stort, dess verksamhet och ekonomi. De beslutar till exempel om budget, skatt och taxor. Man beslutar också om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhet.

Kommunfullmäktige i Borås har 73 ledamöter. Under mandatperioden 2019-2022 finns ett Mitt-S-samverkan som består av 23 socialdemokrater, 5 liberaler, 5 centerpartister och 3 miljöpartister. Oppositionen i Kommunfullmäktige består av 15 moderater och 5 kristdemokrater, 11 sverigedemokrater samt 6 vänsterpartister.

Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden (förutom i juli), vanligen den tredje torsdagen i månaden.

Förutom i fullmäktige finns det politiska uppdrag i Kommunstyrelsen och i sexton olika nämnder, och alla dessa utses av Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar allt arbete inom Borås Stad, och ansvarar för kommunens ekonomi. Kommunstyrelsen svarar också för den översiktliga planeringen av hur marken fördelas på bostäder, industri, friluftsliv och annat. Man kan likna Kommunstyrelsen vid en ”regering” på kommunnivå.

Under mandatperioden 19 oktober 2018 tills dess en ny Kommunstyrelse väljs 2022, leds Kommunstyrelsen av en majoritet med 4 socialdemokrater, 1 liberal, 1 centerpartist och 1 miljöpartist. Minoriteten i Kommunstyrelsen är 2 moderater, 1 kristdemokrat, 2 sverigedemokrater och 1 vänsterpartist.

Kommunstyrelsen sammanträder varannan måndag i Stadshuset.

Nämnderna

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter till dem. Varje nämnd ansvarar för ett visst område, som till exempel grundskola, kultur eller samhällsbyggnad. Nämnderna ansvarar för den löpande verksamheten, förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige och genomför de beslut som fattats av fullmäktige.

Från årsskiftet 2016/2017 träder fyra nya nämnder i funktion. De ersätter de tre stadsdelsnämnder som hittills funnits. De nya nämnderna är Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Vård- och äldrenämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden.

I praktiken är det tjänstemän och andra anställda som sköter verksamheten i Borås Stad, men de förtroendevalda har det yttersta ansvaret.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Så fungerar kommunen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Gruppbild med representanter från Vracar

  Tillgänglighet i fokus under studiebesök från Serbien

  Publicerad

  Under vecka 39 har representanter från Vračar varit på studiebesök i Borås. Borås Stad och den serbiska kommundelen Vračar har ett så kallat kommunalt partnersk...
 • En krislåda

  Mat i fokus under Krisberedskapsveckan 2022

  Publicerad

  Den 26 september - 2 oktober är det den nationella Krisberedskapsveckan. Det är en kampanj som vill få Sveriges invånare att fundera över hur de löser sitt beho...
 • Svante Stomberg på Sandwalls plats framför en filmkamera

  Stadsdirektören svarar på viral trend på TikTok

  Publicerad

  Sedan knappt en vecka tillbaka trendar hashtaggen #vadhänderiborås på den sociala mediekanalen TikTok. Bilden av Borås som sprids är en mörk och dystopisk plats...
 • Enhetschefer och kockar som tagit pris i White Guide Junior. 

  Borås Stad topp 3 i White Guide Junior

  Publicerad

  Av 10 nominerade kommuner hamnade Borås Stad på tredje plats i kategorin Årets hållbara skolmatskommun. Det stod klart igår den 20 september när White Guide Jun...
 • Chatboten HjälpSam

  Säg hej till vår nya digitala medarbetare!

  Publicerad

  Idag gör vår nya digitala medarbetare sin första dag på Borås Stad och boras.se. Hen kommer finnas tillgänglig för att besvara besökarnas frågor dygnet runt.
Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Överförmyndarnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5, plan 5