Meny

Meny

Så fungerar kommunen

Borås Stad styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. På så vis kan medborgarna påverka och ha insyn i hur staden och kommunen Borås utför sina uppdrag.

Kommunfullmäktige

Den högsta politiska församlingen i Borås är Kommunfullmäktige. De förtroendevalda politikerna till fullmäktige väljs vart fjärde år, samtidigt med valet till riksdagen. Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Du är välkommen att komma och lyssna på debatterna i Fullmäktigehuset.

Kommunfullmäktige beslutar om kommunens inriktning i stort, dess verksamhet och ekonomi. De beslutar till exempel om budget, skatt och taxor. Man beslutar också om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhet.

Kommunfullmäktige i Borås har 73 ledamöter. En rödgrön majoritet styr fullmäktige 2015-2018. Den består av 24 socialdemokrater, sex vänsterpartister och fem miljöpartister.

Oppositionen i Kommunfullmäktige består av Alliansens 17 moderater, fem liberaler, fyra centerpartister och tre kristdemokrater, samt av nio Sverigedemokrater.

Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden (förutom i juli), vanligen den tredje torsdagen i månaden.

Förutom i fullmäktige finns det politiska uppdrag i Kommunstyrelsen och i sexton olika nämnder, och alla dessa utses av Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar allt arbete inom Borås Stad, och ansvarar för kommunens ekonomi. Kommunstyrelsen svarar också för den översiktliga planeringen av hur marken fördelas på bostäder, industri, friluftsliv och annat. Man kan likna Kommunstyrelsen vid en ”regering” på kommunnivå.

Fram till valet 2018 leds Kommunstyrelsen av en majoritet med fem socialdemokrater, en miljöpartist och en vänsterpartist. Minoriteten i Kommunstyrelsen utgörs av två moderater, en liberal, en centerpartist, en kristdemokrat och en sverigedemokrat.

Kommunstyrelsen sammanträder varannan måndag i Stadshuset.

Nämnderna

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter till dem. Varje nämnd ansvarar för ett visst område, som till exempel grundskola, kultur eller samhällsbyggnad. Nämnderna ansvarar för den löpande verksamheten, förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige och genomför de beslut som fattats av fullmäktige.

Från årsskiftet 2016/2017 träder fyra nya nämnder i funktion. De ersätter de tre stadsdelsnämnder som hittills funnits. De nya nämnderna är Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Vård- och äldrenämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden.

I praktiken är det tjänstemän och andra anställda som sköter verksamheten i Borås Stad, men de förtroendevalda har det yttersta ansvaret.

Senast ändrad: 2017-11-28 09.10

Ändrad av:

Dela sidan: Så fungerar kommunen

g q n C