Meny

Meny

Sekretariat

Sekretariatet ansvarar för sekreterarskap i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

Andra frågor som hanteras på avdelningen

  • Allmänna val
  • Juridisk rådgivning
  • Författningssamlingen
  • Lotteritillstånd
  • Ansvar för centralt diarie- och ärendehanteringssystem
  • Verksamhetsutveckling för den nämndadministrativa processen
  • Stadsarkivet
  • Tolkning och tillämpning av arvodesfrågor
  • Ärendeberedning
Göran Björlund, kommunsekreterare

Kommunsekreterare

Göran Björklund
Telefon: 033-35 83 00

Senast ändrad: 2019-01-17 15.34

Ändrad av:

Dela sidan: Sekretariat

g q n C