Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Sekretariat

Avdelningen Sekretariatet ansvarar för sekreterarskap i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige, juridisk rådgivning till förvaltningar och bolag samt förvaltarskap av det centrala diarie- och ärendehanteringssystemet Ciceron. Enheten Stadsarkivet arbetar strategiskt och långsiktigt med frågor rörande kommunens informationsförvaltning utifrån ett organisationsövergripande perspektiv.

Valkansliet är på kommunal nivå ansvarig för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, regionfullmäktige, kommunfullmäktige och till Europaparlamentet

Administrativa enheten arbetar med professionellt administrativt stöd åt Stadsledningskansliet och ansvarar bland annat för Kommunstyrelsens diarium, ärendehantering, fakturahantering, Borås Stads representationer, telefoni- och IT-samordning samt värdskap.

Carl Morberg, kommunsekreterare

Kommunsekreterare

Carl Morberg
E-post: carl.morberg@boras.se
Telefon: 033-35 84 29

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Sekretariat

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender