Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Inför arbetssättet SSPF för att stödja barn och unga

Vi vill att alla barn och unga växer upp i miljöer där de har stödjande vuxna kring sig. En del i detta är att vuxna behöver se de barn och unga som är i riskzon att begå brott eller hamna i missbruk, och hjälpa dem till mer positiva sammanhang och val.

Vad?

Vi inför ett arbetssätt som kallas SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis och Fritidssektor) som innebär att de fyra aktörerna samverkar för att identifiera och samordna insatser för ungdomar i riskzonen att begå brott, eller som är i riskzonen att hamna i kriminalitet och/eller missbruk.

Varför?

Vi gör detta för att motverka kriminalitet och missbruk och ge alla barn en möjlighet att få stöd.

Hur?

SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid) är ett arbetssätt och en samverkansform och ett brottsförebyggande arbete kring barn och ungdomar som bedöms vara i riskzonen för kriminalitet och/eller missbruk.

Arbetet kan ske på både grupp- och individnivå. En viktig del i SSPF-arbetet är att dela information mellan aktörerna, vilket möjliggörs genom samtycke från vårdnadshavare och/eller ungdomen.

I arbetssättet fokuserar man framförallt på åtgärder för att hjälpa barn och unga att ”hamna rätt”.

För att lyckas med att implementera och bibehålla arbetssättet behövs samordning. Därför kommer det att finnas en person som koordinerar arbetet från och med 2024.

När?

Arbetet kommer att pågå under 2024.

Vem?

Ansvarig för aktiviteten är Individ- och familjeomsorgförvaltningen tillsammans med Grundskoleförvaltningen, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Kulturförvaltningen och Polisen.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Inför arbetssättet SSPF för att stödja barn och unga

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol