Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Utvecklar en modell för att våldspreventivt arbete för barn på Sjöbo

Alla barn och unga ska få växa upp i trygga miljöer med stödjande vuxna kring sig. Vi utvecklar därför en modell för områdes­baserat tryggt och våldspreven­tivt arbetet för och med barn på låg- och mellanstadiet på Sjöbo.

Vad?

Vi utvecklar ett arbetssätt med en gemensam grund för vuxna kring hur man arbetar våldspreventivt. Detta sker på Sjöbo på de arenor där barn och ungas vistas.

Varför?

Tanken är att skapa trygga och inkluderande miljöer för barn. Ett områdesbaserat våldspreventivt arbete ska ska leda till att barn känner sig trygga.

Hur?

Det handlar om att öka kunskapen och medvetenheten om kopplingen mellan lindrigt och grovt våld, mellan destruktiva könsnormer och våld samt att lära ut verktyg och träna på att agera mot våld.

Tanken är att barn och ungas ska mötas av trygga vuxna som alla arbetar med samma mål och arbetssätt för att förebygga och motverka våld.

När?

Under hösten 2023 har ett arbeta påbörjats med att utbilda personalen på Sjöboskolan.

Vem?

Ansvarig för aktiviteten är Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Grundskoleförvaltningen men arbetet sker i samverkan med övriga aktörer på området däribland föreningslivet.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Utvecklar en modell för att våldspreventivt arbete för barn på Sjöbo

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol