Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Två socialrådgivare arbetar på Norrby och Hässleholmen

Vi vill tidigt kunna erbjuda stöd till föräldrar och barn lokalt på Hässleholmen och Norrby. Det tidiga stödet ges genom att det finns två socialrådgivare placerade på Norrbyhuset och Hässlehuset.

Vad?

Det har anställts två socialrådgivare som är placerade på mötesplatserna på Norrbyhuset och Hässlehuset.

Den primära målgruppen är barn från 7 år samt deras föräldrar på områdena.

Varför?

Det är viktigt att barn och unga växer upp med stödjande vuxna. Det stärker barnens hälsa och livsvillkor.

Insatsen görs också för att öka tilliten mellan socialtjänst och invånare.

Hur?

Socialrådgivarna arbetar hälsofrämjande med att stärka relationen mellan föräldrar och socialtjänst. Vi vill tidigt kunna erbjuda stöd och motivera familjer att ta emot biståndsbedömda insatser.

Socialrådgivarna erbjuder stöd som till exempel rådgivande samtal och föräldraskapsutbildningar och kurativa samtal för barn.

För att nå målgruppen krävs en bred samverkan med skolor, stadsdelsvärdar, fältgruppen, föreningslivet och de kommunala mötesplatserna.

När?

Arbetet pågår under 2022 till 2024.

Vem?

Ansvarig för aktiviteten är Individ- och familjeomsorgsförvaltningen tillsammans med Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Kulturförvaltningen.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Två socialrådgivare arbetar på Norrby och Hässleholmen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol