Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Startar skolan som arena på Norrby och Hässleholmen

Vi vill stärka barn och ungas uppväxtvillkor. Därför prövar vi nu att driva arbetssättet att använda skolan som en arena. Vi började på Sjöbo och nu testar vi i större skala även på skolor på Hässleholmen och Norrby. Arbetssättet innebär att olika aktörer samverkar kring barnen på en geografiska plats, i detta fall med utgångpunkt från skolan på området. Skolan blir på så sätt ett nav för barn och föräldrar i området.

Borås Stad får tio miljoner kronor för att starta skolan som arena på två nya områden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad?

Byttorpskolan, Fjärdingskolan och Bodaskolan öppnas upp efter skoltid och fylls med andra aktiviteter för barn och vuxna. Aktiviteter sker även på andra platser i närområdet.

Aktiviteterna genomförs i samarbete med föreningarna på området och olika kommunala verksamheter.

Varför?

Barns uppväxtvillkor påverkas av om de har en meningsfull fritid eller inte. Uppväxtvillkoren påverkas också av och om det finns stödjande vuxna i barns närhet.

Arbetet med att använda skolan som en arena är ett sätt att stärka skolans kompensatoriska uppdrag. Arbetssättet är tänkt att ge likvärdiga möjligheter för barn och unga inom ett geografiskt område. Inte minst för att kompensera för fattigdom varvid medel från Europeiska socialfonden möjliggör att överföra arbetssättet till dessa två nya områden.

Hur?

När skoldagen är slut erbjuds barn, föräldrar och andra viktiga vuxna runt barnen aktiviteter.

För barnen handlar det framförallt om att ta del av fritidsaktiviteter som bidrar till en meningsfull fritid.

Vårdnadshavare och andra viktiga vuxna erbjuds bland annat vuxenstöd och en möjlighet att skapa en god relation med sitt barn, föräldrar och andra vuxna i området.

Program och innehåll planeras i nära samarbete med föreningar, studieförbund, bostadsbolag och kommunala verksamheter.

Arbetet med att använda skolan som en arena planeras och koordineras av en samordnare som utgår från Sjöboskolan.

När?

Stödet från Europeiska socialfonden ges under perioden 2023-2026.

Vem?

Ansvarig för aktiviteten är Grundskoleförvaltningen. Arbetet sker i samverkan med Fritids- och folkhälsförvaltningen, Bostäder i Borås, Kulturförvaltningen, föreningar, studieförbund och näringslivet på området.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Startar skolan som arena på Norrby och Hässleholmen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol