Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Team som hjälper unga som riskerar att hamna i kriminalitet eller missbruk

Vi vill ha ett speciellt fokus på unga mellan 13 och 16 år som har förhöjd risk att hamna i kriminalitet och missbruk. Därför har vi ett team med medarbetare med olika professioner som ska jobba med tidiga och förebyggande insatser. Prioriterade områden är Norrby och Hässleholmen.

Team som hjälper unga som riskerar hamna i missbruk eller kriminalitet

Vad?

Vi har ett team med personer från Grundskoleförvaltningen, Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Indivd- och familjeomsorgsförvaltningen. Teamet jobbar med tidiga och förebyggande insatser där barnets bästa är i fokus. Målgruppen är ungdomar mellan 13 och 16 år samt deras föräldrar.

Teamet samverkar med andra verksamheter som till exempel skola och öppen ungdomsverksamhet för att tidigt upptäcka barn och unga som riskerar att hamna i kriminalitet.

Ungdomarna kan vara i behov av olika typer av stöd från flera aktörer i samhället, som till exempel skola, socialtjänst, polis eller fritidsverksamheten. Det kan också finnas behov av stöd till föräldrarna. Därför ska teamet också samordna gemensamma insatser.

Varför?

Att ungdomar hamnar snett, det kan till exempel handla om risk för krininalitet, missbruk eller normbrytande beteende, kan stävjas genom tidiga och förebyggande insatser. Därför är det viktigt att tidigt upptäcka de ungdomar som har högre risk att hamna snett.

Hur?

Det integrerade teamet arbetar som ett komplement till de befintliga resurser som finns inom förvaltningarna idag.

Integrerat team arbetar med att söka upp unga och deras vårdnadshavare för att motivera och lotsa till insatser som finns utifrån ungdomens behov.

När?

Arbetet pågår mellan 2022 och 2024.

Vem?

Ansvarig för aktiviteten är Individ och familjeomsorgsförvaltningen tillsammans med Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Grundskoleförvaltningen och polisen.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Team som hjälper unga som riskerar att hamna i kriminalitet eller missbruk

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol