Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Arbetssättet att använda skolor som arena

Arbetssättet att använda skolan som en arena introduceras under 2022 och 2023 på Sjöboskolan. Där är den numera en del i den ordinarie verksamheten.

Med stöd från Europeiska socialfonden kommer Skolan som arena utökas till två nya geografiska områden som riktar sig till barnen på Hässleholmen och Norrby.

Vad?

Arbetssättet innebär att olika aktörer samverkar kring barnen på en geografisk plats, i detta fall med utgångpunkt från skolan på området. Skolan blir på så sätt ett nav för barn och föräldrar i området.

Skolorna hålls öppna efter skoltid och fylls med andra aktiviteter för barn och vuxna. Aktiviteter sker även på andra platser i närområdet.

Aktiviteterna genomförs i samarbete med föreningarna på området och olika kommunala verksamheter.

Schema för aktiviteter på Sjöbo, Norrby och Hässleholmen

Varför?

Vi vill stärka barn och ungas uppväxtvillkor för vi vet att det påverkas av om barn har en meningsfull fritid eller inte. Uppväxtvillkoren påverkas också av och om det finns stödjande vuxna i barns närhet.

Arbetet med att använda skolan som en arena är ett sätt att stärka skolans kompensatoriska uppdrag. Arbetssättet är tänkt att ge likvärdiga möjligheter för barn och unga inom ett geografiskt område.

Hur?

För barnen handlar det framförallt om att ta del av fritidsaktiviteter som bidrar till en meningsfull fritid.

Vårdnadshavare och andra viktiga vuxna erbjuds bland annat vuxenstöd och en möjlighet att skapa en god relation med sitt barn, föräldrar och andra vuxna i området.

Program och innehåll planeras i nära samarbete med föreningslivet, bostadsbolag och andra kommunala verksamheter. Det är också ett sätt för andra aktörer i området, som till exempel föreningar, att skapa nätverk och synliggöra sin verksamhet.

Arbetet med att använda skolan som en arena planeras och koordineras av en samordnare som utgår från skolan.

Vem?

Ansvarig för aktiviteten är Grundskoleförvaltningen men arbetet sker i samverkan med Fritids- och folkhälsförvaltningen, Bostäder i Borås, Kulturförvaltningen, föreningar, studieförbund och näringslivet på området.

EU-flaggan intill texten Medfinansieras av Europeiska socialfonden
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Arbetssättet att använda skolor som arena

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol