Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Gör stödet till föräldrar mer tillgängligt

Föräldrar och vårdnadshavare är barnets viktigaste resurs. Borås Stad erbjuder därför stöd till viktiga vuxna. Det kan till exempel vara föräldrar och vårdnadshavare, mor- och farföräldrar, syskon, släktingar, vänner och grannar.

Vi har nu gjort det enklare för föräldrar att hitta och förstå det stöd som finns genom att samla det på ett ställe.

Stöd i föräldraskapet

Vi tar också ta fram nya former för hur de tjänstepersoner som möter föräldrar och barn ska kunna samverka bättre kring familjer.

Vad?

Det finns redan många former av stöd till föräldrar i Borås och många av dem har visat sig effektiva.

Tanken är att existerande kunskap och erfarenheter om föräldraskap och föräldraskapsstöd ska tas tillvara på ett bättre sätt. Detta görs genom en gemensam plattform och genom att samverka mer för att bättre nå föräldrarna.

Varför?

Att fler föräldrar nås av föräldraskapsstöd förväntas bidra till effektmålet att barn och unga ska växa upp med stödjande vuxna i sin närhet som stärker deras hälsa och livsvillkor.

När föräldrar stärker sin föräldraförmåga ökar förutsättningarna för barns möjlighet till god hälsa och en trygg och säker hemmiljö. Det finns forskning som visar att föräldraskapsstöd är brottsförebyggande.

Föräldraskapsstöd innebär att föräldrar får stöd som hjälper dem vara delaktiga under barnets hela uppväxt.

Hur?

Vi samlar Borås Stad samlade föräldraskapsstöd på en plattform i form av en föräldraskapsguide.

Samtidigt etablerar vi en mer varaktig struktur för samarbete mellan verksamheter som möter föräldrar. På så sätt kan föräldraskapsstödet nå fler föräldrar.

När?

Arbetet pågår under 2022 och 2023.

Vem?

Ansvarig för aktiviteten är Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Arbetet sker i samverkan med Grundskoleförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Förskoleförvaltningen och Kulturförvaltningen.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Gör stödet till föräldrar mer tillgängligt

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol