Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Öppnar ett centrum för ungas entreprenörskap

Vi startar ett Centrum för ungas entreprenörskap i Borås för att ge ungdomar en bättre start i vuxenlivet. Centrumet är ett sätt att ge ungdomar i Borås mer lika förutsättningar att skapa kontakter med näringslivet och offentlig sektor för att komma in på arbetsmarknaden.

Vad?

Barn och unga ska kunna fullfölja sina studier för att komma in på arbetsmarknaden. Genom att ha tillit till sig egen förmåga och omgivning kan de aktivt delta i samhället. Med nätverk och stödjande vuxna ökar möjligheterna.

Syftet med Centrum för ungas entreprenörskap i Borås är att:

  • visa ungdomar alternativa framtidsmöjligheter
  • bidra till att unga får möjlighet att pröva sina idéer
  • stärka ungas nätverk
  • stärka ungas självförtroende och självkänsla

Målgruppen är alla ungdomar i gymnasieåldern, med särskilt fokus på ungdomar:

  • med annan språklig bakgrund än svenska och kort studietid i Sverige
  • som saknar kontaktnät utanför släkt, stadsdel eller skola
  • med begränsad framtids- och omvärldssyn
  • som har svårt att se sig själva i en realistisk framtid och på vilket sätt de skall leva sitt vuxenliv
  • med få förebilder i vardagen och få eller ingen att fråga eller söka inspiration från.

Varför?

Med Centrum för ungas entreprenörskap vill vi hjälpa ungdomar att ta eget ansvar och agera för sin egen framtid. Vi vill stärka deras välmående genom att motivera och coacha dem till nya insikter, kunskaper och handlingar.

Hur?

Genom att unga får möjlighet att pröva sina idéer, stärka sitt nätverk och sitt självförtroende får de förutsättningar för att komma in i arbetslivet och bli delaktiga i samhället.

Genom att ge ungdomar viktiga verktyg och stödjade vuxna vågar de testa sin förmåga de utveckla en plan för sin egen framtid.

När?

Arbetet pågår 2023 till 2025.

Vem?

Centrum för ungas entreprenörskap är ett samarbete mellan Borås Stads verksamheter, näringslivet och civilsamhället. Ansvarig för aktiviteten är Gymnasie- och vuxenförvaltningen.

Övriga aktörer i Borås Stad är Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Kulturförvaltningen.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Öppnar ett centrum för ungas entreprenörskap

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol