Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Arbetsgrupper startar på Norrby som ska förverkliga Drömmen om Norrby

Artikeln publicerades:

Dorsa Rahimi älskar sitt Norrby och vill att området ska få ett bättre rykte. Ileana Keizer önskar att det blir grönare och Juhani Reinikainen vill att Norrby ska vara en trygg plats för alla. Just nu startar fem arbetsgrupper på Norrby som ska fortsätta jobba med att förverkliga ”Drömmen om Norrby”, en del i ett större arbete med att utveckla Norrby.

För de allra flesta är Borås en bra plats där man trivs och vill leva sitt liv. Men en samtidigt ökar skillnaderna mellan dem som har det bäst och dem som har det sämst. Det syns bland annat i statistiken.

För att minska skillnaderna arbetar nu Borås Stad, tillsammans med både föreningsliv, näringsliv och enskilda, med att ha ett särskilt fokus på Norrby inom ramen för det övergripande arbetet ett Socialt hållbart Borås. Det kan enklast förklaras som ett långsiktigt arbete för att skapa mer jämlika livsvillkor och bättre hälsa för invånarna.

Men hur gör man det då?

– Det finns flera sätt att arbeta för att uppnå ökad jämlikhet. Och bäst är att inte välja ett sätt utan arbeta på flera olika sätt samtidigt, säger Melia Hadzisalihovic, processledare i Socialt hållbart Borås.

Hon förklarar att man som kommun dels behöver jobba med generella insatser som riktar sig till hela befolkningen. Dels behöver man också göra specifika insatser som riktar sig till vissa grupper i samhället eller till geografiska områden.

– Det behövs alltså både insatser som riktar sig till alla och extra insatser där det behövs som mest, förklarar hon.

Som en del i arbetet har man nu ett särskilt fokus på Norrby. Att också involvera de boende, men även föreningsliv och näringsliv, är speciellt viktigt. Därför startar nu arbetsgrupper som ska få mejsla fram förslag på de förändringar man vill se.

Baseer framför en muralmålning på Norrby.

Han vill göra Norrby till en självklar knutpunkt

Det handlar både om det som kan göras här och nu, men även i det som kan göras lite längre perspektivet. Den här planen kallas för Drömmen om Norrby, och åtgärderna är tänkta att man sedan gemensamt tar sig an.

– Vill man ha förändring så måste man själv vara med och påverka, säger Baseer Qayoumi, som är en av de åtta personer som berättat om sina drömmar för Norrby i en fotoutställning som nu finns tillgänglig digitalt.

Hans dröm handlar om att skapa ett mer öppet klimat, där människor integreras mer i samhället och med varandra, utan att begränsas av språk, kultur, ålder eller något annat. Vägen dit, menar han, går via ett rikt föreningsliv och med fler företag som etablerar sig i området.

Suaad Jama Mohammed sitter i en soffa.

Hon drömmer om ett jämställt Norrby

Suaad Jama Mohammed är en omtyckt och engagerad fritidsledare som brinner för allas lika värde.

– Jag vill ha ett mer jämställt Norrby och då måste man börja med de unga, säger hon.

Hon drömmer om ett tryggare och mer jämställt Norrby. En plats där både flickor och pojkar vet sitt eget värde och där alla har samma möjligheter och känner att de kan vara med och påverka.

– Som fritidsledare vet jag hur viktigt det är att börja med de unga, att ge dem möjlighet att

träffas och lära känna varandra genom att göra roliga saker tillsammans. Jag tror också på det goda exemplets makt. Att ta ansvar för det lilla, som en omkullvält cykel eller skräp som ligger på marken, är att ta ansvar för det stora, säger hon.

Texten är publicerad i Såklart Borås nr 2/2022

Information, ikon

Mer om

  • Länka till sidor som är relevant för informationen i nyheten
  • Läggs i en punktlist

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-11-24] Arbetsgrupper startar på Norrby som ska förverkliga Drömmen om Norrby

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol