Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nytt team ska hjälpa unga som riskerar att hamna i kriminalitet eller missbruk

Artikeln publicerades:

Nu startar Borås Stad ett nytt team som ska arbeta uppsökande mot ungdomar som riskerar hamna i kriminalitet, missbruk eller har ett normbrytande beteende.

Det nya teamet kommer arbeta strategiskt uppsökande gentemot unga personer som har förhöjd risk för kriminalitet, missbruk eller annat normbrytande beteende. Syftet är att på ett tidigt stadium försöka bryta en negativ utveckling genom att motivera, lotsa och koordinera gemensamma insatser.

– Vi vet att det är viktigt med tidiga samordnade insatser för att motverka en negativ utveckling hos unga i riskzon och att det finns behov av att möta, stötta och motivera målgruppen utifrån flera olika livsområden, säger Sara Fridell, projektledare på Individ- och familjeomsorgen.

Samverkan mellan tre förvaltningar

Det nya integrerade teamet är en del av arbetet med Socialt hållbart Borås. Teamet består av medarbetare från tre olika förvaltningar: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Fritids- och folkhälsoförvaltningen samt Grundskoleförvaltningen.

Tanken är att teamet ska stärka samverkan mellan de tre förvaltningarna, men också kunna samarbeta med andra aktörer som till exempel föreningslivet. En central samverkanspart är också polisen, som har varit delaktiga i processen med att starta upp teamet.

Borås Stad har startat ett integrerat team. Det består av Daniel Gurney, Julia Josefsson och Marina Månsson.
Information, ikon

Mer om

  • Länka till sidor som är relevant för informationen i nyheten
  • Läggs i en punktlist

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-10-26] Nytt team ska hjälpa unga som riskerar att hamna i kriminalitet eller missbruk

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol