Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Aktiviteter och fritid

Borås Stad erbjuder olika aktiviteter och fritidssysselsättningar för unga och vuxna med funktionsnedsättning. Vissa behöver du ansöka om, medan andra är öppna att delta på.

Aktivera Borås – aktiviteter för dig med psykisk ohälsa

Aktivera Borås ordnar aktiviteter för vuxna med psykisk ohälsa för att bryta ensamhet och isolering. Det gör vi genom att erbjuda aktiviteter som stärker den psykiska hälsan. Det kan vara allt från att träna till att bara träffas över en fika. Vi erbjuder både gruppaktiviteter och individuella aktiviteter.

Aktivera Borås

Brukare och assistenter i samverkan (BRASS)

Brukare och assistenter i samverkan är en tjänst vars syfte är att skapa gemenskap mellan dig som har en funktionsnedsättning eller är kontaktperson, ledsagare eller personlig assistent. Genom att göra gemensamma aktiviteter tillsammans skapar ni sociala kontakter och upplevelser.

Brukare och assistenter i samverkan

Klubb Viskan – dagverksamhet för dig under 65 år

Klubb Viskan är en biståndbedömd dagverksamhet för dig under 65 år med en demensdiagnos.

Det är en aktiv och utåtriktad verksamhet med aktiviteter som är meningsfulla för dig. Målet är att skapa möjligheter att känna gemenskap och delaktighet.

Klubb Viskan - dagverksamhet för dig under 65 år med demens

Korttidstillsyn

Barn över 12 år med funktionsnedsättning och arbetande vårdnadshavare har rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet.

Insatsen erbjuds före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov. Korttidstillsynen ska erbjuda en avkopplande och aktiv fritid i trygg miljö med goda vuxenförebilder. Den ska främja social gemenskap och ge fysisk och psykisk stimulans.

Korttidstillsyn

Mötesplats Berggården

Berggården är en öppen mötesplats för dig med psykisk ohälsa. På Berggården arbetar stödassistenter med lång erfarenhet, och här finns möjligheter till social samvaro. Berggården samarbetar även med andra verksamheter, till exempel Folkuniversitetet.

Mötesplats Berggården

VIP – kurs för att stärka självkänslan

VIP står för Viktig Intressant Person och är en kurs för att stärka självkänslan. Kursen vänder sig till dig med psykisk ohälsa eller kognitiv funktionsnedsättning som vill träna på att uttrycka dig och bli medveten om dina känslor.

VIP - kurs för att stärka självkänslan

Följa med-kortet

Om du har en funktionsnedsättning kan du behöva ta med en extra person som stöd vid olika arrangemang och aktiviteter. Om du har ett Följa med-kort kan du ta med en vän gratis på olika aktiviteter i Borås Stad. Kortet är personligt och du väljer själv vem som ska följa med dig.

Följa med-kortet Länk till annan webbplats.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Aktiviteter och fritid

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender