Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Aktiviteter och fritid

Borås Stad erbjuder olika aktiviteter och fritidssysselsättningar för unga och vuxna med funktionsnedsättning.

Korttidstillsyn

Barn över 12 år med funktionsnedsättning, som har förvärvsarbetande vårdnadshavare, har rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet.

Insatsen erbjuds före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov. Korttidstillsynen ska erbjuda en avkopplande och aktiv fritid i trygg miljö med goda vuxenförebilder. Den ska främja social gemenskap, ge fysisk och psykisk stimulans.

Mötesplats Berggården

Berggården är en öppen mötesplats för dig med psykisk ohälsa. På Berggården arbetar stödassistenter med lång erfarenhet, och här finns möjligheter till social samvaro. Berggården samarbetar även med andra verksamheter, till exempel Folkuniversitetet.

Brukare och assistenter i samverkan (BRASS)

Brukare och assistenter i samverkan är en tjänst vars syfte är att skapa gemenskap mellan dig som har en funktionsnedsättning eller är kontaktperson, ledsagare eller personlig assistent. Genom att göra gemensamma aktiviteter tillsammans skapar ni sociala kontakter och upplevelser. Det bryter den ibland ensamma situation som många brukare och kontaktpersoner, ledsagare eller personliga assistenter befinner sig i.

Klubb Viskan - dagverksamhet för dig under 65 år

Klubb Viskan är en biståndbedömd dagverksamhet för dig under 65 år med en demensdiagnos.

Det är en aktiv och utåtriktad verksamhet med aktiviteter som är meningsfulla för dig. Målet är att skapa möjligheter att känna gemenskap och delaktighet.

Kurs för att stärka självkänslan - VIP

VIP står för Viktig Intressant Person och är en kurs för att stärka självkänslan. Kursen vänder sig till dig med psykisk ohälsa eller kognitiv funktionsnedsättning som vill träna på att uttrycka dig och bli medveten om dina känslor.

Senast ändrad: 2020-03-24 16.06

Ändrad av:

Dela sidan: Aktiviteter och fritid

g q n C