Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet innebär att du som anhörig till ett barn eller ungdom med en funktionsnedsättning, kan bli avlöst i omvårdnadsarbetet. Detta ger dig möjlighet till fritid, egna aktiviteter och återhämtning.

Insatsen avlösarservice innebär att personen som är avlösare kommer till ditt hem och tillfälligt tar över ansvaret för omvårdnad. Du får ett individuellt anpassat stöd i vardagen.

Avlösningen kan utföras under dagtid, kvällar och nätter samt under helger. Du bestämmer själv tider med avlösaren. Avlösning i hemmet kan utföras både som en regelbunden insats och i situationer som du inte kan förutse.

Har jag rätt till avslösarservice i hemmet?

För att ha rätt till avlösarservice i hemmet behöver personen du vårdar tillhöra någon av de tre personkretsarna som står i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du kan läsa mer på sidan om Vilket stöd jag kan få.

Så här ansöker du

Avlösarservice i hemmet är en biståndsbedömd insats. Det betyder att du behöver ansöka för att få beslutat om du har rätt till stöd eller inte. Du kan läsa mer om hur du ansöker och hur ansökningsprocessen går till på sidan Ansöka om stöd.

Det här kostar det

LSS-insatser är avgiftsfria. Undantagen är kostnad för måltider. För minderåriga som får omvårdnad utanför det egna hemmet, är föräldrar/vårdnadshavare skyldiga att bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden. Om du är en hyresgäst i en bostad med särskild service enligt LSS, tecknar du ett andrahandskontrakt och betalar därmed din egen hyra.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Avlösarservice i hemmet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol