Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Boendestöd

Boendestöd är ett stöd i ditt hem eller i din närmiljö. Det utförs av vår personal som kallas boendestödjare. Målet med boendestödet är att du på sikt kunna klara din vardag helt på egen hand och leva ett mer självständigt liv.

Exempel på saker du kan få stöd med är:

  • att komma igång med vardagssysslor såsom städ, matlagning och tvätt
  • att få struktur på vardagen
  • social träning.

Du deltar aktivt i de sysslor som du får hjälp med. Stödet är individanpassat och styrs av en så kallad genomförandeplan som vi gör tillsammans med dig.

Vi har tre olika team med inriktning på funktionsnedsättning, neuropsykiatri och socialpsykiatri.

Har jag rätt till boendestöd?

Du som har en funktionsnedsättning som inte omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kan få hjälp genom socialtjänstlagen (SoL). Stödet beviljas bara om du inte kan få ditt behov tillgodosett på något annat sätt. Du kan läsa mer om du har rätt till boendestöd på sidan Vilket stöd kan jag få.

Så här ansöker du

Boendestöd är en biståndsbedömd insats. Det betyder att du behöver ansöka för att få beslutat om du har rätt till stöd eller inte. Du kan läsa mer om hur du ansöker och hur ansökningsprocessen går till, på sidan Ansöka om stöd.

Det här kostar det

Du betalar för den hjälp du får enligt Borås Stads taxa.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Boendestöd

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender