Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Personlig assistans

Du som har en funktionsnedsättning och behöver omfattande stöd i din vardag kan ansöka om personlig assistans. En personlig assistent är en person som hjälper dig med det du behöver.

Du som har stora funktionsnedsättningar och behöver hjälp för att klara vardagen, kan ha rätt till personlig assistans. Det innebär att assistenter är med dig under dagen eller hela dygnet och hjälper dig med det du behöver. Du kan bland annat få hjälp med personlig hygien och omvårdnad, förflyttning, måltider, kommunikation och att delta i olika fritidsaktiviter.

Har jag rätt till personlig assistans?

För att ha rätt till personlig assistans behöver du tillhöra någon av de tre personkretsarna som står i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Du ska också behöva personlig assistans för att kunna uppnå så kallade goda levnadsvillkor.

Vilket stöd kan jag få

Så här ansöker du om personlig assistans

Personlig assistans är en biståndsbedömd insats. Det betyder att du behöver ansöka för att få beslutat om du har rätt till stöd eller inte.

Ansöka om stöd

Kostnad för stöd och service

LSS-insatser är gratis. Undantagen är kostnad för måltider. För minderåriga som får omvårdnad utanför det egna hemmet, är föräldrar/vårdnadshavare skyldiga att bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden.

Välj utförare av personlig assistans

När du har blivit beviljad personlig assistans har du möjlighet att välja Borås Stads assistansanordning eller en privat anordnare. Du kan också anordna assistans i egen regi, där du blir arbetsgivare åt de assistenter du anställer. 

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Personlig assistans

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender