Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse innebär att du som har funktionsnedsättning tillfälligt bor utanför ditt eget hem under en kortare eller längre period. Syftet kan vara att du själv behöver byta miljö och träffa andra, men också att ge anhöriga avkoppling och avlastning.

Insatsen riktar sig till dig som är barn, ungdom eller ung vuxen med funktionsnedsättning. Korttidsvistelse kan organiseras som ett korttidshem, som ett läger eller en stödfamilj, och kan ske regelbundet eller vid akuta behov. Det är det individuella behovet som styr.

Korttidsvistelse kan underlätta för anhöriga, genom att ge möjlighet till avlösning och utrymme för avkoppling när det finns ett behov av det. För dig kan korttidsvistelse leda till övning i nya sociala situationer, miljöombyte och ett större socialt kontaktnät. Det kan till exempel också vara en förberedelse för dig som ska flytta hemifrån.

Kortidshem

På ett korttidshem bor du och sover över. Vistelsen på korttidshemmet kan variera mellan 1 till 14 dygn per månad. Du som beviljas insatsen blir inskriven på det korttidshem som motsvarar ditt behov, och där det finns plats.

Inriktningen på de olika kortidshemmen varierar. På korttidshem får du möjlighet att tillsammans med andra prova på att bo själv, sova utan dina föräldrar och öva på att klara dig på egen hand. Det kan handla om att bädda sängen själv, laga mat eller att plocka undan efter dig.

Läger

Korttidsvistelse finns även i form utav läger. Grupperna träffas 9 helger per år och med hjälp av lägerledarna planerar deltagarna själva sina aktiviteter. Du kan tidigast börja på läger när du är 10 år, och du får som längst vara kvar på läger 1 år efter det att du har slutat gymnasiet. I dagsläget finns det två olika lägervistelser inom Borås Stad.

Stödfamilj

En stödfamilj är en familj eller en ensamstående person som tar emot ett barn med funktionsnedsättning i sitt hem. Vistelse i stödfamilj är ett alternativ till korttidshem eller läger. För en del passar det bättre att komma till en familj. Hemma hos stödfamiljen brukar man göra vardagliga saker tillsammans.

Har jag rätt till korttidsvistelse?

För att ha rätt till korttidsvistelse behöver du tillhöra någon av de tre personkretsarna som står i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du behöver även korttidsvistelse för att kunna uppnå så kallade goda levnadsvillkor. Du kan läsa mer på sidan om vilket stöd kan jag få.

Så här ansöker du

Korttidsvistelse är en biståndsbedömd insats. Det betyder att du behöver ansöka för att få beslutat om du har rätt till stöd eller inte. Du kan läsa mer om hur du ansöker och hur ansökningsprocessen går till på sidan ansöka om stöd.

Det här kostar det

LSS-insatser är avgiftsfria. Undantagen är kostnad för måltider. För minderåriga som får omvårdnad utanför det egna hemmet, är föräldrar/vårdnadshavare skyldiga att bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden. Om du är en hyresgäst i en bostad med särskild service enligt LSS, tecknar du ett andrahandskontrakt och betalar därmed din egen hyra.

Senast ändrad: 2020-04-09 09.32

Ändrad av:

Dela sidan: Korttidsvistelse

g q n C