Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse innebär att du som har funktionsnedsättning tillfälligt bor utanför ditt eget hem. Anledningen kan vara att du själv behöver byta miljö och träffa andra, men också att anhöriga ska få koppla av och få avlastning.

Insatsen riktar sig till dig som är barn, ungdom eller ung vuxen med funktionsnedsättning. Den kan innebära att du tillbringar en tid på ett korttidshem eller att du får en stödfamilj. Insatsen kan ske regelbundet eller vid tillfälliga behov. Det är ditt behov som styr.

Korttidsvistelse kan ge dig övning i nya sociala situationer, miljöombyte och ett större socialt kontaktnät. Det kan till exempel också vara en förberedelse för dig som ska flytta hemifrån. Korttidsvistelse kan också underlätta för anhöriga genom att ge möjlighet till avlösning och utrymme för avkoppling när det behövs.

Korttidshem

På ett korttidshem bor du och sover över. Vistelsen på korttidshemmet kan variera mellan ett till fjorton dygn per månad. Du som beviljas insatsen blir inskriven på det korttidshem som motsvarar ditt behov, och där det finns plats.

Inriktningen på de olika kortidshemmen varierar. På korttidshem får du möjlighet att tillsammans med andra prova på att bo själv, sova utan dina föräldrar och öva på att klara dig på egen hand. Det kan handla om att bädda sängen själv, laga mat eller att plocka undan efter dig.

Stödfamilj

En stödfamilj är en familj eller en ensamstående person som tar emot ett barn med funktionsnedsättning i sitt hem. Att ha en stödfamilj är ett alternativ till att vara på korttidshem. För en del passar det bättre att komma till en familj. Hemma hos stödfamiljen brukar man göra vardagliga saker tillsammans.

Har jag rätt till korttidsvistelse?

För att ha rätt till korttidsvistelse behöver du tillhöra någon av de tre personkretsarna som står i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du behöver även korttidsvistelse för att kunna uppnå så kallade goda levnadsvillkor. Du kan läsa mer på sidan om

Vilket stöd kan jag få

Så här ansöker du om korttidsvistelse

Korttidsvistelse är en biståndsbedömd insats. Det betyder att du behöver ansöka för att få beslutat om du har rätt till stöd eller inte.

Ansöka om stöd

Kostnad för stöd och service

LSS-insatser är gratis. Undantagen är kostnad för måltider. För minderåriga som får omvårdnad utanför det egna hemmet, är föräldrar/vårdnadshavare skyldiga att bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Korttidsvistelse

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender