Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Boende för personer med funktionsnedsättning

Här hittar du information om olika boenden för dig som har funktionsnedsättning.

Bostad med särskild service

Du kan ansöka om bostad med särskild service om du behöver ett boende med närhet till personal som är utbildad för att ge omvårdnad till personer med funktionsnedsättningar. Det finns bostad med särskild service enligt LSS och bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen. Kommunen tillhandahåller lägenheten och du hyr i andra hand av kommunen.

När du beviljats bostad med särskild service, blir du erbjuden ett lämpligt boende utifrån dina behov.

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende är ett biståndsbedömt boende för äldre och personer med funktionsnedsättning. Vård- och omsorgsboende kan bli aktuellt om behovet av personlig omsorg inte kan tillgodoses med hemtjänst, hemsjukvård och andra insatser i den vanliga bostaden.

Vård- och omsorgsboende

Korttidsplats och växelvård

Du som har en funktionsnedsättning kanske behöver stöd en kortare tid. Alternativt har du en anhörig som behöver avlastning. Då kan du få hjälp genom att vistas tillfälligt på en korttidsenhet eller växelvård. En korttidsenhet har personal dygnet runt.

Korttidsenhet eller växelvård

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse innebär att du som har funktionsnedsättning tillfälligt bor utanför ditt eget hem under en kortare eller längre period. Syftet kan vara att du själv behöver byta miljö och träffa andra, men också att ge anhöriga avkoppling och avlastning.

Korttidsvistelse

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Boende för personer med funktionsnedsättning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender