Meny

Meny

Boende

Om du har en funktionsnedsättning kan du behöva hjälp och stöd med ditt boende för att klara ditt vardagsliv.

Bostad med särskild service

Om du behöver ett boende med närhet till personal som är utbildad för att ge omvårdnad till personer med funktionsnedsättningar, kan du ansöka om bostad med särskild service enligt Lagen om stöd och service, LSS eller enligt Socialtjänstlagen, SoL. Det kan vara en servicebostad eller en gruppbostad. Kommunen tillhandahåller lägenheten och du hyr i andra hand av kommunen.

När du ansöker om bostad med särskild service, blir du erbjuden ett lämpligt boende utifrån dina behov och tillgänglighet.

Andra boenden

Andra typer av boenden som går att söka inom kommunen är: vård- och omsorgsboende, korttidsplats eller växelvård, samt korttidsvistelse.

Senast ändrad: 2017-10-05 09.00

Ändrad av:

Dela sidan: Boende

g q n C