Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Ledsagare

Ledsagarservice är en insats för dig som har en funktionsnedsättning och som behöver stöd att komma ut i samhället.

En ledsagare stöttar dig genom att följa med dig till och från aktiviteter som du inte klarar på egen hand. Till exempel att besöka vänner, gå på en promenad, göra ärenden eller delta i kulturaktiviteter.

Ledsagarservice ska ge dig ökade möjligheter att ha kontakter med andra och delta i samhället på lika villkor som alla andra. Ledsagaren kommer vid önskad tidpunkt till din bostad eller en annan mötesplats, och följer med dig till och från din aktivitet.

Har jag rätt till ledsagning?

För att ha rätt till ledsagning enligt LSS behöver du tillhöra någon av de tre personkretsarna som står i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du behöver även ledsagning för att kunna uppnå så kallade goda levnadsvillkor.

Tillhör du inte någon av de tre personkretsarna, kan ledsagning även beviljas genom socialtjänstlagen (SoL) i form av hemtjänst. Stödet beviljas enbart om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Du kan läsa mer om vem som har rätt till ledsagning på sidan om vilket stöd kan jag få.

Så här ansöker du

Ledsagning är en biståndsbedömd insats. Det betyder att du behöver ansöka för att få beslutat om du har rätt till stöd eller inte. Du kan läsa mer om hur du ansöker och hur ansökningsprocessen går till på sidan ansöka om stöd.

Det här kostar det

Om du får beviljat ledsagning enligt SoL betalar du för den hjälp du får enligt Borås Stads taxa. Om du får beviljat ledsagning enligt LSS är insatsen avgiftsfri.

Senast ändrad: 2020-07-14 11.36

Ändrad av:

Dela sidan: Ledsagare

g q n C