Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Daglig verksamhet och daglig sysselsättning

Om du inte har möjlighet att få ett vanligt jobb på grund av din funktionsnedsättning kan du ansöka om att börja i daglig verksamhet. Här kan du läsa mer om vad daglig verksamhet är och vilka verksamheter som finns i Borås Stad.

Bildstödssymbol för daglig verksamhet.

Vad är daglig verksamhet?

Daglig verksamhet är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Arbetsuppgifterna på den dagliga verksamheten är anpassade efter dina intressen, behov och förutsättningar. Exempel på arbetsuppgifter och aktiviteter är friskvård, musik, trädgårdsarbete, köks- och serviceuppgifter, sinnesupplevelser, återvinning av kläder och tillverkning och försäljning av hantverk. Att delta i en daglig verksamhet ska vara både utvecklande, stimulerande och meningsfullt.

Du som är på daglig verksamhet får habiliteringsersättning. Du får 88 kronor för en hel dag, eller 63 kronor för en halv dag.

Daglig sysselsättning

Om du inte har rätt till daglig verksamhet enligt LSS kan du ha rätt till daglig sysselsättning enligt socialtjänstlagen (SoL). Du har möjlighet att ansöka om daglig sysselsättning enligt SoL om de här tre punkterna stämmer in på dig:

  • Du har en psykisk funktionsnedsättning.
  • Du har aktivitetsersättning eller sjukersättning.
  • Du omfattas inte av LSS-lagen.

Så här ansöker du

Daglig verksamhet och daglig sysselsättning är biståndsbedömda insatser. Det betyder att du behöver ansöka för att få beslutat om du har rätt till stöd eller inte.

Du kan läsa mer om hur du ansöker och hur ansökningsprocessen går till på sidan ansöka om stöd Länk till annan webbplats..

Kommunal och privat daglig verksamhet

Du kan välja mellan Borås Stads dagliga verksamheter och privat daglig verksamhet. Det finns en lista över vilka som är kommunala och vilka som är privata: Kommunal och privat daglig verksamhet.

Översikt över alla dagliga verksamheter

Det finns en översikt över alla dagliga verksamheter som du kan skriva ut. Översikten blir bäst om du skriver ut den i pappersstorleken A3.

Översikt över alla dagliga verksamheter Pdf, 140 kB, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Daglig verksamhet och daglig sysselsättning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender