Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Daglig verksamhet och daglig sysselsättning

Om du inte har möjlighet att få ett vanligt jobb på grund av din funktionsnedsättning kan du ansöka om att börja i daglig verksamhet. Här kan du läsa mer om vad daglig verksamhet är och vilka verksamheter som finns i Borås Stad.

Vad är daglig verksamhet?

Arbetsuppgifterna på den dagliga verksamheten är anpassade efter dina intressen, behov och förutsättningar. Exempel på arbetsuppgifter och aktiviteter är friskvård, musik, trädgårdsarbete, köks- och serviceuppgifter, sinnesupplevelser, återvinning av kläder och tillverkning och försäljning av hantverk. Att delta i en daglig verksamhet ska vara både utvecklande, stimulerande och meningsfullt.

Du som är på daglig verksamhet får habiliteringsersättning. Du får 70 kronor för en hel dag, eller 50 kronor för en halv dag.

Så här ansöker du

Daglig verksamhet är en biståndsbedömd insats. Det betyder att du behöver ansöka för att få beslutat om du har rätt till stöd eller inte.

Daglig verksamhet är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Om du inte har rätt till daglig verksamhet enligt LSS kan du ha rätt till daglig sysselsättning enligt socialtjänstlagen (SoL). Du har möjlighet att ansöka om daglig sysselsättning enligt SoL om de här tre punkterna stämmer in på dig:

  • Du har en psykisk funktionsnedsättning.
  • Du har aktivitetsersättning eller sjukersättning.
  • Du omfattas inte av LSS-lagen.

Du kan läsa mer om hur du ansöker och hur ansökningsprocessen går till på sidan ansöka om stödlänk till annan webbplats.

Kommunal daglig verksamhet

Privata utförare av daglig verksamhet

Information att skriva ut

Information om de olika dagliga verksamheterna finns även tillgängliga att skriva ut.

Det finns också en översikt som du kan skriva ut. Översikten blir bäst om du skriver ut den i pappersstorleken A3.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Daglig verksamhet och daglig sysselsättning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol