Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Aktiverar Norrby torg genom tillfälliga insatser

Norrby ska vara en trygg och trivsam stadsdel med platser för meningsfulla möten. Därför fokuserar vi särskilt på att förbättra Norrby torg.

Vad?

Norrby torg är en central plats i området där det gjorts en del fysiska förbättringar. Nu ska platsen även bli en trygg och social mötespunkt. Aktiviteten kommer komplettera det pågående arbetet med att anlägga den del av Viskans park som kommer att gå genom området.

Varför?

Vi genomför denna aktivitet för att Norrby torg ska bli en levande och trygg torgmiljö.

Hur?

Under 2024 kommer ett antal förvaltningar samarbeta med bostadsbolaget för att skapa ett en levande, inkluderande och trygg torgmiljö för boende och besökare. En rad sociala aktiviteter som planeras att äga rum på torget, men även tillfälliga förändringar i den fysiska miljön.

När?

Arbetet pågår under 2024.

Vem?

Fritids- och folkhälsoförvaltningen ansvarar för aktiviteten med hjälp av Bostäder i Borås, Tekniska förvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och Arbetslivsförvaltningen.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Aktiverar Norrby torg genom tillfälliga insatser

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol