Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tar fram en ny statistikdatabas

Nu ska det bli möjligt att digitalt söka fram specifik statistik om Borås, och områden inom Borås, genom en ny statistikdatabas.

Statistikdatabasen är ett verktyg som blir användbart och tillgängligt för alla.

Vad?

Idag sammanställs vissa delar av statistiken i rapporten Välfärdsbokslutet som vi publicerar här på Borås.se. I den kan man läsa sig till hur hälsan och välfärden utvecklas i Borås över tid.

Välfärdsbokslutet

Varför?

Borås Stads har redan idag mycket statistik och kunskap om olika geografiska områden och grupper inom kommunen. Men statistiken är inte samlad.

En samlad databas gör det enklare att följa upp hur den sociala hållbarheten utvecklas utifrån geografiskt avgränsade områden.

Vi utvecklar samtidigt ett metodstöd för att kommunens verksamheter ska kunna använda statistikdatabasen för uppföljning och jämförelser.

Vi tar fram ett metodstöd

Hur?

Fritids- och folkhälsoförvaltningen leder en arbetsgrupp som utvecklar statistikdatabasen.

När?

Arbetet med att skapa en statistikdatabas pågick under 2023 och avslutades i oktober 2023.

Vem?

Fritids- och folkhälsoförvaltningen ansvarar för aktiviteten i samarbete med Stadsledningskansliet och Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tar fram en ny statistikdatabas

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol