Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Utvecklar befintlig samverkan kring trygg­hetsinsatser i den fysiska miljön

Den fysiska omgivningen i en stad har stor påverkan på människors upplevelse av trygghet och trivsel.

Vad?

Som ett komplement till insatserna kring den sociala miljön behöver fokus även riktas till den fysiska närmiljön på områden där behovet är särskilt stor.

Varför?

Vi genomför denna aktivitet för att stärka fokuset på den fysiska närmiljön som en viktig faktor för människors upplevelse av trygghet och trivsel.

Hur?

Genom denna aktivitet ges möjlighet att utveckla och stärka befintliga samverkansformer och arbetssätt kring trygghet i fysisk miljö inom ramen för Socialt hållbart Borås.

När?

Arbetet pågår under 2024.

Vem?

Tekniska förvaltningen ansvarar för aktiviteten med hjälp av Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Bostäder i Borås och Stadsledningskansliet.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Utvecklar befintlig samverkan kring trygg­hetsinsatser i den fysiska miljön

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol