Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Utvecklar ett stöd för hur en statistikdatabas kan användas

Vi utveckla ett metodstöd för hur en statistikdatabas kan användas. Metodstödet riktar sig till kommunens verksamheter.

Vad?

Metodstödet ska hjälpa kommunens verksamheter att använda statistikdatabasen på ett likvärdigt och lämpligt sätt.

Varför?

Metodstödet tas fram för att statistiken i databasen ska komma till nytta och underlätta för planering och uppföljning i verksamheterna.

Genom gemensam och tillförlitilig statistik kommer vi kunna följa upp hur den sociala hållbarheten utvecklas.

Hur?

Fritids- och folkhälsoförvaltningen leder en arbetsgrupp som utvecklar statistikdatabasen och metodstödet.

När?

Arbetet pågår under 2023.

Vem?

Fritids- och folkhälsoförvaltningen är ansvarig för aktiviteten.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Utvecklar ett stöd för hur en statistikdatabas kan användas

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol