Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Utvecklar samarbete kring stadsodling med socialt fokus

Stadsodling skapar nya mötesplatser, aktiverar grönområden och stärker känslan av trygghet och samhörighet.

Vad?

I takt med att Borås fortsätter att utvecklas skapas nya platser som kan användas för odling. I vår strävan efter att göra Borås ännu mer levande och hållbart är det viktigt att vi fortsätter utforska potentialen för stadsodling i vår stadsplanering.

Varför?

Vi genomför denna aktivitet för att utforska och utnyttja potentialen för stadsodling i Borås stadsplanering, vilket inte bara bidrar till en mer hållbar miljö utan också skapar mötesplatser, främjar samhörighet och stärker trygghetsperspektivet.

Hur?

Under 2024 ligger vårt huvudsakliga fokus på att tillsammans utforska och utveckla de sociala aspekterna av bostadsnära stadsodling på flera platser i Borås.

När?

Arbetet pågår under 2024.

Vem?

Tekniska förvaltningen ansvarar för aktiviteten med hjälp av Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Bostäder i Borås och Stadsledningskansliet.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Utvecklar samarbete kring stadsodling med socialt fokus

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol