Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vidareutvecklar riktlinjer för bostadsförsörjning med hänsyn till social hållbarhet

Bra bostäder och trivsamma boendemiljöer är grundläggande kvaliteter för en kommun. Att det finns en blandad bebyggelse med olika boendeformer för alla livssituationer är även en förutsättning för kommunens utveckling.

Vad?

Riktlinjerna för bostadsförsörjning är det övergripande styrmedlet i kommunens planering för bostadsförsörjningen. Riktlinjerna ska användas för att förbättra det befintliga bostadsbeståndet och säkerställa att det finns olika typer av bostäder för boråsarnas olika behov.

Varför?

Vi genomför denna aktivitet för att tydliggöra hur kommunen kan styra mot mer social hållbarhet när nya bostäder byggs.

Hur?

Riktlinjerna ska revideras för att de tydligare ska vägleda i hur kommunen kan använda sina verktyg för att främja social hållbarhet.

När?

Arbetet pågår under 2024.

Vem?

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för aktiviteten.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vidareutvecklar riktlinjer för bostadsförsörjning med hänsyn till social hållbarhet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol