Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Gör det enklare för invånarna att söka bidrag för särskilda ändamål

Vi vill stärka invånarnas inflytande över sin närmiljö. Därför gör vi det enklare för våra invånare att kunna söka de bidrag som finns för särskilda ändamål. Det kan till exempel handla om att invånarna vill göra insatser i närmiljön eller verka för mer biologisk mångfald.

Nu är det enklare att söka pengar för att göra skillnad

Bidrag - ansök om pengar

Vad?

Vi upprättar en samlingssida på Borås.se. Det gör utbudet av bidrag att söka mer tillgängligt och överskådligt. Vi förtydligar också texterna så att det blir lättare att förstå vilka bidrag man kan söka.

Varför?

Vi vill skapa bättre möjligheter för våra invånare att hitta de bidrag som gör att de kan göra insatser i sin närmiljö. På så sätt får de mer inflytande över sin närmiljö.

Hur?

Vi upprättar en samlingssida med de bidrag som är tillgängliga. Samtidigt förenklar vi också texterna så att det blir lättare att förstå vilka bidrag man kan söka.

När?

Arbetet blev klart i juni 2023.

Vem?

Ansvarig för aktiviteten är Stadsledningskansliet och Fritids- och folkhälsförvaltningen. De förvaltningar som beviljar olika slags bidrag deltar också i arbetet.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Gör det enklare för invånarna att söka bidrag för särskilda ändamål

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol