Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Förbättrar den fysiska miljön på Norrby

Vi ska jobba för att den yttre miljön på Norrby ska vara trivsam och trygg för boende och besökare.

Vad?

Syftet med den här aktiviteten är att utgå från platsen och invånarnas tankar när vi tillsammans skapar en bättre utemiljö på Norrby.

Det görs genom förbättrat skötsel och nya projekt, men också med punktinsatser kopplade till felamnälningar och synpunkter.

Aktiviteten kan ses som ett komplement till det ansvar och uppdrag som bostadsbolag och Borås Stad redan har.

Varför?

I enkäter och intervjuer som genomfördes under våren 2022 framkom det att utemiljön på Norrby kan förbättras. Det finns också politiska beslut om att förbättra utemiljön på Norrby.

En bra närmiljö med service, arbetsplatser, kollektivtrafik och grönområden leder till ökad trygghet, tillit och sammanhållning i samhället.

Även offentliga miljöer som är attraktiva och trygga och skapar möten mellan människor bidrar på ett positivt sätt. Det ger människor en bra livskvalitet.

Hur?

Arbetet sker i samverkan mellan Borås Stad, fastighetsägarna som har hyreshus i området, föreningslivet och norrbyborna själva.

Arbetet samordnas med de arbetsgrupper som bildats inom arbetet med områdesutveckling som kallas Drömmen om Norrby.

Drömmen om Norrby

Samtidigt kommer Borås Stad i samverkan med fastighetsägarna på området att utveckla Viskans park. Där är Kronängsparken den del av Viskans park som direkt berör Norrby.

Ombyggnad av Kronängsparken på Norrby

Som underlag för att utveckla en bättre utemiljö i Borås finns bland annat underlaget Handbok för trygghet i offentlig miljö.

Handbok för trygghet i offentlig miljö

När?

Arbetet pågår till en början under 2022 till 2023.

Vem?

Tekniska förvaltningen leder arbetet och samverkar med andra förvaltningar och bostadsbolag. Arbetet sker också i nära samarbete med norrbyborna och representanter från föreningslivet.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Förbättrar den fysiska miljön på Norrby

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol