Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Genomlyser de styrande dokumenten inom samhällsbyggnad

Inom samhällsbyggnadsprocessen finns flera styrande dokument, som till exempel översiktsplan, utbyggnadsstrategi, grönområdesplan, handlingsplan för bostadsbyggande och handbok för stadsmiljön.

Vi gör en analys av dessa styrdokument för att se vilka justeringar som behöver göras för att öka den sociala hållbarheten i samhällsbyggnadsprocessen.

Översynen beskrivs i rapporten Kompassen (Dokumentet öppnas i nytt fönster) Pdf, 3.4 MB.

Vad?

Aktiviteten handlar om att göra en genomlysning av de styrande dokumenten i samhällsbyggnadsprocessen, för att se hur de idag bidrar till mer jämlika boenden och närmiljöer.

Varför?

Syftet är att minska bostadssegregationen.

Hur?

Översynen resulterar i rapporten Kompassen där ett flera utvecklingsområden inom samhällsbyggnadsprocesserna pekas ut.

Rekommendationen är att Borås Stad bland annat ska arbeta med ökad social hänsyn i markanvisningar. Ett aktivt arbete med kommunens egen mark kan fungera som ett verktyg för att främja den sociala hållbarheten i stadsutvecklingen.

Kompassen (Dokumentet öppnas i nytt fönster) Pdf, 3.4 MB.

När?

Översynen slutfördes i augusti 2022.

Vem?

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarade för genomlysningen.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Genomlyser de styrande dokumenten inom samhällsbyggnad

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol