Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tar fram indikatorer som visar på stadskvaliteter i strukturskissarbetet

Ett arbete pågår där vi tar fram och använder indikatorer som visar på stadskvaliteter i strukturskissarbetet.

Stadskvalitetsindikatorerna är ett verktyg som kan användas av kommunen för att förbättra livsmiljöerna för alla stadens invånare.

Vad?

En indikator är ett mått eller värde som används för att mäta något som är meningsfullt. För stadsplaneringen kan det till exempel innebära att mäta hur mycket grönyta det finns i ett område, eftersom att mängden grönyta har betydelse för hälsa och luftkvalitet.

Aktiviteten handlar om att testa vilka mått som kan användas som indikatorer för stadskvalitet i strukturskissarbetet.

Strukturskisser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför?

Stadskvalitetsindikatorer gör det enklare att mäta, följa upp och förbättra den sociala hållbarheten i samhällsbyggnadsprocessen.

Hur?

Samhällsbyggnadsförvaltningen leder en arbetsgrupp som jobbar med att ta fram stadskvalitetsindikatorer.

När?

Arbetet pågår under 2023.

Vem?

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för aktiviteten.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tar fram indikatorer som visar på stadskvaliteter i strukturskissarbetet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol