Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ökar inflytandet i stadsutvecklingen

Borås Stad tar fram strukturskisser för att på ett enkelt och tydligt sätt kunna visa hur den övergripande planeringen för Borås Stad ser ut.

Vad?

Nu tar vi fram nya metoder för att involvera invånarna i stadsutvecklingen. Strukturskisserna är ett hjälpmedel i det arbetet.

Strukturskisserna visualiserar och gör tankarna om framtidens Borås mer konkreta, vilket man som invånare kan vara delaktig i på olika sätt. Syftet är att ge invånarna mer inflytande.

Strukturskisser Länk till annan webbplats.

Varför?

Vi vill att invånarna blir mer delaktiga i hur framtidens Borås växer fram.

Målet med strukturskissarbetet är att konkret visa de tankar och ambitioner som finns och skapa möjlighet för invånarna att påverka den utvecklingen.

Hur?

Strukturskisserna är ett dokument som beskriver den gemensamma tanken och översiktliga bilden av hur Borås Stads planering hänger ihop. Den skildrar hur Borås kan se ut i framtiden.

Strukturskisserna har fokus på livet mellan husen, såsom parker, gator och mötesplatser och ändras över tid.

Strukturskisserna utgår från översiktsplanen, där ambitioner och inriktningar för Borås Stad pekas ut. Översiktsplanen vägleder sedan i arbetet med att ta fram detaljplaner.

När?

Arbetet med att ta fram nya arbetssätt och metoder pågår under 2023.

Vem?

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar tillsammans med Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ökar inflytandet i stadsutvecklingen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol