Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Inför ett segregationsidex som kunskapsunderlag

Vi vill jobba ännu mer kunskapsbaserat för att bättre kunna planera och följa upp de insatser som gör att Borås blir mer socialt hållbart.

Vad?

Aktiviteten handlar om att använda segregationsindex, ett index som Delegationen mot segregation (DELMOS) har tagit fram tillsammans med Statistiska centralbyrån (SCB). Indexet mäter hur segregationen utvecklas i olika områden.

Vi ser över hur indexet kan användas i Borås tillsammans med vår egen rapport Välfärdsbokslutet.

Välfärdsbokslutet Länk till annan webbplats.

Varför?

Vi vill bli bättre bättre på att planera och följa upp de insatser som görs för social hållbarhet.

Hur?

Utifrån detta index har man kategoriserat fem områdestyper, från områden med mycket stora socioekonomiska utmaningar till områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar.

Områdestyperna gör det möjligt att analysera hur förutsättningarna skiljer sig åt för människor i olika bostadsområden.

När?

Arbetet med att undersöka möjligheterna att använda ett segregationsindex är avslutat. Nu tar vi fram en ny statistikdatabas.

Ta fram en ny statistikdatabas

Vem?

Arbetet har utförts av Stadsledningskansliet i samverkan med Stadsbyggnadsförvaltningen samt Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Inför ett segregationsidex som kunskapsunderlag

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol