Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Utvecklar koncept för markanvisningar med sociala kriterier

Vi prövar nu att arbeta med ökad social hänsyn i markanvisningar. Ett mer socialt hållbart byggande gynnar på sikt alla invånare i kommunen.

Vad?

En markanvisning är en överenskommelse om vem som får bygga på kommunal mark.

Genom att till exempel genomföra markanvisningstävlingar kan kommunen aktivt ställa krav på att byggaktören tar hänsyn till sociala faktorer. Det kan handla om att öka variationen av bostadsstorlekar, upplåtelseformer och boendetyper för att fler ska ha möjlighet att bo i ett område.

Varför?

Ett aktivt arbete med kommunens egen mark kan fungera som ett verktyg för att främja den sociala hållbarheten i stadsutvecklingen. I översynen som gjorts av styrdokumenten i den samhällsbyggande processen visa det sig att Borås Stad i nuläget främst arbetar med direktanvisning, vilket innebär att kommunen sällan tar initiativ till byggande.

Hur?

Borås Stad ska utveckla ett koncept för att inta en mer aktiv roll i processen kring markanvisningar.

När?

Arbetet pågår under 2024.

Vem?

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för aktiviteten med hjälp av Individ- och familjeomsorgsförvaltningen.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Utvecklar koncept för markanvisningar med sociala kriterier

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol