Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Jämlikhetsdata

I Borås pågår ett långsiktigt arbete för en god och jämlik folkhälsa och för social hållbarhet. Välfärdsbokslutet har gjorts sedan år 2000 och mäter den sociala hållbarheten i Borås. Genom att uthålligt mäta förändringar i hälsa mellan kön, geografiska områden och i olika åldersgrupper får staden ett statistiskt underlag för planering, genomförande och uppföljning av insatser för att minska skillnader i livsvillkor.

Jämlikhetsdata i Välfärdsbokslutet

Välfärdsbokslut möjliggör jämförelser geografiskt, socioekonomiskt, åldersmässigt och ur ett genusperspektiv. Dessutom är det en del av det kommunala boksluts- och budgetarbetet och ska bidra till ett bra beslutsunderlag för politikernas val av förbättringsområden, samt stimulera till en bred diskussion om vilka förändringar och vilken utveckling som är önskvärd.

I Välfärdsbokslutet har ett antal indikatorer tagits fram som tillsammans med den lokala kunskapen ger förutsättningar för en välfärdsanalys på områdesnivå. Hela livscykelperspektivet finns med; barn- och ungdom, unga vuxna, vuxna och äldre. Så långt som möjligt presenteras indikatorerna utifrån ett positivt synsätt som speglar uppnådda resultat.

Välfärdsbokslutet ges ut vartannat år.

Kunskapsunderlag

Områdesutveckling

Under 2022 har områdesbaserad statistik utifrån DeSO (demografiska statistikområden) bearbetats och tillsammans med en beskrivning över pågående arbete, samt boendes bild, resulterat i tre omfattande kunskapsunderlag.

Äldres hälsa

Vid årsskiftet 2021/2022 genomfördes en enkätundersökning med fokus på den äldre befolkningen i Borås. Kunskapsunderlaget Fokus Äldres Hälsa 2022 bygger på resultatet av enkäten. För att kunna följa resultatet över tid kommer enkätundersökningen genomföras igen vid årsskiftet 2023/2024.

Kunskapsunderlag Fokus Äldres Hälsa 2022 - För ett socialt hållbart Borås Pdf, 6.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Jämlikhetsdata

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...