Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Välfärdsbokslut

Välfärdsbokslutet är en sammanställning av hur hälsa och välfärd utvecklas i Borås. En god hälsa är i fokus, men också hälsans fördelning i befolkningen är betydelsefull.

Välfärdsbokslut möjliggör jämförelser geografiskt, socioekonomiskt, åldersmässigt och ur ett genusperspektiv.Välfärdsbokslut är en del av det kommunala boksluts- och budgetarbetet och ska bidra till ett bra beslutsunderlag för politikernas val av förbättringsområden. Det ska stimulera till en bred diskussion om vilka förändringar och vilken utveckling som är önskvärd.

I Välfärdsbokslutet har ett antal indikatorer tagits fram som tillsammans med den lokala kunskapen ger förutsättningar för en välfärdsanalys på stadsdels- och områdesnivå. Hela livscykelperspektivet finns med, barn- och ungdom, unga vuxna, förvärvsaktiva vuxna och äldre. Så långt som möjligt presenteras indikatorerna utifrån ett positivt synsätt som speglar uppnådda resultat.

Välfärdsbokslutet ges ut vartannat år. Det senaste bokslutet är från 2018.PDF

Önskar du få veta vad som står i Välfärdsbokslutet ger vi dig gärna personlig service. Ta kontakt med ansvarig person, se nedan.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Välfärdsbokslut

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol