Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Välfärdsbokslut

Välfärdsbokslutet är en sammanställning av hur hälsa och välfärd utvecklas i Borås. En god hälsa är i fokus, men också hälsans fördelning i befolkningen är betydelsefull.

Jämförelser i Välfärdsbokslutet

Välfärdsbokslut möjliggör jämförelser geografiskt, socioekonomiskt, åldersmässigt och ur ett genusperspektiv. Välfärdsbokslut är en del av det kommunala boksluts- och budgetarbetet och ska bidra till ett bra beslutsunderlag för politikernas val av förbättringsområden. Det ska stimulera till en bred diskussion om vilka förändringar och vilken utveckling som är önskvärd.

Alla åldrar

I Välfärdsbokslutet har ett antal indikatorer tagits fram som tillsammans med den lokala kunskapen ger förutsättningar för en välfärdsanalys på stadsdels- och områdesnivå. Hela livscykelperspektivet finns med, barn- och ungdom, unga vuxna, förvärvsaktiva vuxna och äldre. Så långt som möjligt presenteras indikatorerna utifrån ett positivt synsätt som speglar uppnådda resultat.

Välfärdsbokslutet ges ut vartannat år.

Välfärdsbokslutet 2021 Pdf, 5.4 MB.

Områdesbaserade Kunskapsunderlag

Under 2022 har områdesbaserad statistik utifrån DeSO (demografiska statistikområden) bearbetats och tillsammans med en beskrivning över pågående arbete samt boendes bild resulterat i ett omfattande kunskapsunderlag.

Kunskapsunderlag 2022 Norrby - Områdesutveckling för ett socialt hållbart Borås Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Kunskapsunderlag 2022 Sjöbo - Områdesutveckling för ett socialt hållbart Borås Pdf, 19.3 MB.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Välfärdsbokslut

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender