Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Välfärdsbokslut

Välfärdsbokslutet är en sammanställning av hur hälsa och välfärd utvecklas i Borås. En god hälsa är i fokus, men också hälsans fördelning i befolkningen är betydelsefull.

Jämförelser i Välfärdsbokslutet

Välfärdsbokslut möjliggör jämförelser geografiskt, socioekonomiskt, åldersmässigt och ur ett genusperspektiv. Välfärdsbokslut är en del av det kommunala boksluts- och budgetarbetet och ska bidra till ett bra beslutsunderlag för politikernas val av förbättringsområden. Det ska stimulera till en bred diskussion om vilka förändringar och vilken utveckling som är önskvärd.

Alla åldrar

I Välfärdsbokslutet har ett antal indikatorer tagits fram som tillsammans med den lokala kunskapen ger förutsättningar för en välfärdsanalys på stadsdels- och områdesnivå. Hela livscykelperspektivet finns med, barn- och ungdom, unga vuxna, förvärvsaktiva vuxna och äldre. Så långt som möjligt presenteras indikatorerna utifrån ett positivt synsätt som speglar uppnådda resultat.

Välfärdsbokslutet ges ut vartannat år. Det senaste bokslutet är från 2021. Pdf, 5.4 MB.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Välfärdsbokslut

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol