Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Strukturskisser

Strukturskisserna är levande dokument som beskriver den, för stunden, gemensamma tanken och övergripande bilden av hur Borås Stads planering hänger ihop på övergripande nivå - med framtiden i fokus. Målet med strukturskissarbetet är att konkretisera våra intentioner för stadsutvecklingen, med särskilt fokus på livet mellan husen - parker, gator, mötesplatser.

Pågående strukturskisser

I dagsläget finns det två pågående arbeten med strukturskisser: Sydväst och Västra centrum.

Antagna strukturskisser

Strukturskiss Norr

Hur skapas en strukturskiss?

Strukturskissen utgår från de ambitioner/inriktningar som kommunen pekar ut i översiktsplanen. I arbetet med att ta fram en strukturskiss arbetar Kommunstyrelsen, fem nämnder och tre kommunala bolag tillsammans. Både politiker och tjänstepersoner är med i arbetet. Dessutom involveras näringslivet, forskning och allmänheten.

Tillsammans arbetar vi fram en gemensam idé om hur Borås Stads stadsutveckling kan se ut område för område. Strukturskissen blir sedan en vägledning när Borås Stad tar fram detaljplaner. En strukturskiss är ett levande dokument, vilket betyder att den uppdateras hela tiden.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Strukturskisser

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • En sopkvast Publicerad

  Vad har du för ansvar som fastighetsägare?

  Det är inte alltid lätt att förutse hur vädret kommer att uppföra sig, men som fastighetsägare kan du förbereda dig genom att veta vilket ansvar du har under de...
 • Snöröjning på en snöig gata. Publicerad

  Sandsopningen pausas på grund av snön

  Vintern har kommit tillbaka. Förhoppningsvis blir det ett kort besök. Under tiden pausas sandsopningen och snöröjningen tar vid.
 • En illustration av cyklister  Publicerad

  Trampa igång din arbetsplats!

  Cykelutmaningen är en tävling för arbetsplatser som vill göra cykling till ett självklart färdmedel till och från jobbet. Genom att försöka cykla så mycket som ...
Ikon: Kalender

Kalender