Meny

Meny

Aplaredskolan

Trygghet, kreativitet och inspiration
Aplaredskolan är en mindre F-6 skola med fritidshem. Den är centralt belägen i samhället och omgärdas av naturområde.

Aplaredskolan

Aplaredskolan är en mindre F-6 skola med fritidshem. Den är centralt belägen i samhället och omgärdas av naturområde.

Vi arbetar åldersintegrerat och temainriktat med barnen. Det gemensamma arbetssättet gör att eleverna tränas och växer in i att ta ansvar för skolarbetet allt efter ålder och mognad.

I dagsläget är vi cirka 70 elever på skolan fördelat på 4 klasser. Vi är 10 i personalen.

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-01 13.14
Senast ändrad: 2018-04-16 11.23

Dela sidan: Aplaredskolan

g q n C

p

Kontakt