Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Aplaredskolan

Aplaredskolans framsida

Trygghet, kreativitet och inspiration

Aplaredskolan är en mindre F-6 skola med fritidshem. Den är centralt belägen i samhället och omgärdas av naturområde.

Vi arbetar åldersintegrerat och temainriktat med barnen. Det gemensamma arbetssättet gör att eleverna tränas och växer in i att ta ansvar för skolarbetet allt efter ålder och mognad.

Skolan är miljömedveten och har fått utmärkelsen Grön Flagg.

I dagsläget är vi cirka 90 elever på skolan fördelat på 5 klasser.

Senast ändrad: 2019-09-12 10.55

Uppdaterad av:

Dela sidan: Aplaredskolan

g q n C

p

Kontakt