Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Aplaredskolan

Aplaredskolans entré

Trygghet, kreativitet och inspiration

Aplaredskolan är en mindre F-6 skola med fritidshem. Den är centralt belägen i samhället och omgärdas av naturområde

Vi arbetar åldersintegrerat och temainriktat med barnen. Det gemensamma arbetssättet gör att eleverna tränas och växer in i att ta ansvar för skolarbetet allt efter ålder och mognad.

I dagsläget är vi cirka 90 elever på skolan fördelat på 5 klasser.

Skolans viktigaste uppgifter

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Aplaredskolan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol