Meny

Meny

Kultur i grundskolan

Kultur spelar en viktig roll i våra grundskolor och kommunfullmäktige betonar barns och ungas rätt till kultur. Den rätten innebär både att få uppleva kultur av hög kvalitet och ha goda möjligheter för att utveckla sitt eget skapande.

Kultur i grundskolan är ett samarbete mellan Grundskoleförvaltningen och Kulturförvaltningen.

Kulturplan

Borås Stad har en kulturplan för förskoleklass, grundskola och grundsärskola PDF som varje skola ska följa. Den innehåller bland annat kulturupplevelser eleverna ska ta del av under sin skolgång.

Museer

Alla elever ska vid minst ett tillfälle under

  • lågstadiet gå en stadsvandring med guidning av Borås Museum.
  • mellanstadiet besöka Borås Konstmuseum.
  • högstadiet besöka Textilmuseet.

Borås Museums stadsvandring och besöket på Textilmuseet ska även ge en inblick i Stadsarkivets verksamhet.

Teater och dans

Alla elever ska vartannat år se en föreställning med Regionteater Väst. En gång under skoltiden ska varje elev också besöka Borås Stadsteater.

Skolbio

Alla elever ska vid minst ett tillfälle i lågstadiet och ett i mellanstadiet se en film på Röda kvarn, samt erbjudas skolbiobesök även i högstadiet.

Bibliotek

Alla elever ska vid minst ett tillfälle i årskurs 2 och ett i årskurs 5 besöka sitt lokala bibliotek. Med visning av biblioteket samt möjlighet till högläsning eller boktips av en bibliotekarie. Alla elever ska vid minst ett tillfälle under skoltiden besöka Stadsbiblioteket.

Kulturskolan

Alla elever i årskurs 1 ska delta i Kulturskolans Kulår, och erbjudas att se någon av Kulturskolans upptäckarshower på Borås Stadsteater.

Skapande skola

Skapande skola är en nationell satsning som innebär att skolor kan få pengar för kreativa konst- och kulturprojekt i skolan. Målet är att långsiktigt integrera konst och kultur i undervisningen och stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet.
Läs mer om hur vi arbetar med skapande skola.

Senast ändrad: 2018-12-14 11.51

Ändrad av:

Dela sidan: Kultur i grundskolan

g q n C