Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Kultur i grundskolan

Kultur spelar en viktig roll i våra grundskolor och kommunfullmäktige betonar barns och ungas rätt till kultur. Rätten innebär både att få uppleva kultur av hög kvalitet och ha goda möjligheter för att utveckla sitt eget skapande. Kultur i grundskolan är ett samarbete mellan Grundskoleförvaltningen och Kulturförvaltningen.

Kulturplan

Kulturens naturliga närvaro i skolan bidrar till unga människors utveckling och bildning. Kulturens roll i skolan innebär att alla barn får kunskap om olika kulturverksamheter samt ges möjlighet att pröva olika konst- och kulturuttryck.

Enligt planen tar Kulturförvaltningen, inför varje termin, fram en kulturkatalog med förslag på aktiviteter. Varje skolenhet ska med hjälp av kulturkatalogens utbud välja minst två kulturaktiviteter per läsår och årskurs.

Kulturförvaltningens information med kulturplan och kulturkatalog för grundskolan

Skapande skola

Skapande skola är en nationell satsning som innebär att skolor kan få pengar för kreativa konst- och kulturprojekt i skolan. Målet är att långsiktigt integrera konst och kultur i undervisningen och stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet.

Hur vi arbetar med skapande skola

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kultur i grundskolan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol