Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Modersmålsundervisning

Barn och unga med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i grundskolan om: en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål, och om språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven.

För en elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska modersmålsundervisning erbjudas i minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Utökade möjligheter till modersmålsundervisning för nationella minoriteter

Hur organiseras modersmålsundervisningen?

Elever i grundskolan kan studera ämnet modersmål som elevens val, som språkval, inom ramen för skolans val eller helt utanför timplanen. Skolan bestämmer vilka valmöjligheter som erbjuds. Elever får betyg i ämnet från årskurs 6.

Viktigt med modersmålsundervisning

Forskningen visar att barn som får utveckla sitt modersmål klarar sig bättre i skolan än de barn som inte får det. Flerspråkighet är viktigt för barns och ungdomarnas intellektuella och känslomässiga utveckling och stärker den egna identiteten.

Modersmålsundervisningen ger eleven ett rikare och mer utvecklat abstrakt tänkande. Modersmålet är känslornas och drömmarnas språk.

Anmälan och avanmälan

För att eleven ska kunna börja studera sitt modersmål behöver vårdnadshavare fylla i blanketten Anmälan till undervisning. Blanketten skickas eller lämnas till den skola som eleven går på.

Om eleven ska avsluta modersmålsundervisningen behöver vårdnadshavare fylla i blanketten Avanmälan från undervisning. Blanketten skickas eller lämnas till den skola som eleven går på.

Resa till och från modersmålsundervisningen

Om undervisningen sker på annan plats än den skola som eleven går på kan man ha rätt till skolskjuts till och från undervisningen.

För att se om eleven har rätt till skolskjuts till och från modersmålsundervisningen behöver vårdnadshavare fylla i blanketten Ansökan om resor i samband med modersmålsundervisning.

Blanketten skickas eller lämnas till den skola som eleven går på.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Modersmålsundervisning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Enhetschefer och kockar som tagit pris i White Guide Junior. 

  Borås Stad topp 3 i White Guide Junior

  Publicerad

  Av 10 nominerade kommuner hamnade Borås Stad på tredje plats i kategorin Årets hållbara skolmatskommun. Det stod klart igår den 20 september när White Guide Jun...
 • Ett barn som målar med en pensel

  Familjecentralen – en mötesplats för föräldrar

  Publicerad

  På familjecentralen får du som förälder möjlighet att träffa andra barn och föräldrar, här kan ni umgås, utbyta erfarenheter och knyta kontakter.
 • Ett bildcollage med de olika personerna som är intervjuade i "Drömmen om Norrby".

  Ny utställning om norrbybor visas på Norrby

  Publicerad

  Åtta modiga människor – åtta sanna berättelser. Och åtta drömmar om Norrby. Det är vad utställningen Drömmen om Norrby handlar om. Utställningen är en del av de...
Ikon: Kalender

Kalender