Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Modersmålsundervisning

Barn och unga med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i grundskolan om: en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål, och om språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven.

Rätt till modersmålsundervisning - Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För en elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska modersmålsundervisning erbjudas i minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Utökade möjligheter till modersmålsundervisning för nationella minoriteter

Hur organiseras modersmålsundervisningen?

Elever i grundskolan kan studera ämnet modersmål som elevens val, som språkval, inom ramen för skolans val eller helt utanför timplanen. Skolan bestämmer vilka valmöjligheter som erbjuds. Elever får betyg i ämnet från årskurs 6.

Viktigt med modersmålsundervisning

Forskningen visar att barn som får utveckla sitt modersmål klarar sig bättre i skolan än de barn som inte får det. Flerspråkighet är viktigt för barns och ungdomarnas intellektuella och känslomässiga utveckling och stärker den egna identiteten.

Modersmålsundervisningen ger eleven ett rikare och mer utvecklat abstrakt tänkande. Modersmålet är känslornas och drömmarnas språk.

Anmälan och avanmälan

För att eleven ska kunna börja studera sitt modersmål, behöver vårdnadshavare fylla i en anmälan via e-tjänst. Vid behov, kan anmälan ske via blankett. Blanketten skickas till CFL eller till den skola eleven går på.

Om eleven ska avsluta modersmålsundervisningen gör vårdnadshavare en avanmälan via e-tjänst. Avanmälan kan även ske genom att fylla i en blankett. Blanketten skickas till CFL eller till den skola som eleven går på.

Resa till och från modersmålsundervisningen

Om undervisningen sker på annan plats än den skola som eleven går på kan man ha rätt till skolskjuts till och från undervisningen.

För att se om eleven har rätt till skolskjuts till och från modersmålsundervisningen behöver vårdnadshavare fylla i blanketten Ansökan om resor i samband med modersmålsundervisning.

Blanketten skickas eller lämnas till den skola som eleven går på.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Modersmålsundervisning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender