Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Nyanlända elever

Om du är nyanländ invandrare i Sverige och har barn som ska gå i grundskolan har barnen rätt till en särskild introduktion i skolan. Nyanlända är barn och ungdomar som invandrat till Sverige, inte kan tala svenska och som har börjat eller ska börja i grundskolan.

Centrum för flerspråkigt lärande, CFL, ansvarar för introduktionen. Som förälder är det till CFL du ska vända dig om du har frågor eller behöver hjälp.

Anmälan av nyanländ elev

Alla nyanlända elever i Borås anmäls till CFL. Skolan, Migrationsverket, Introduktioncentrum eller familjen själv kan fylla i blanketten Ansökan till grundskola vid byte av skola, inflyttning samt nyanländ elev och skicka den till:

Borås Stad
Centrum för flerspråkigt lärande, CFL
501 80 Borås

Vår målsättning är att alla nyanlända barn ska ha påbörjat sin skolgång inom tre dagar efter att anmälan kommit in.

Mottagande och kartläggning

Centrum för flerspråkigt lärande, CFL, kartlägger och undersöker vilka kunskaper eleven har. Eleven går i förberedelseklass under kartläggningstiden.

Varje nyanländ ska så snabbt som möjligt delta i den ordinarie undervisningen genom ett anpassat stöd och en individuell planering.

Förberedelseklass

Förberedelseklass är en skolform för att elever som är nya i Sverige och den svenska skolan ska få en möjlighet till en lugn start. Eleverna förbereds så att de så fort som möjligt kan delta i den ordinarie undervisningen.

Elever som har särskilda behov kan fortsätta gå i förberedelseklass även efter kartläggningstiden.

l

Självservice

Ansökan till grundskola vid byte av skola, inflyttning samt nyanländ elev

Senast ändrad: 2018-12-03 16.07

Ändrad av:

Dela sidan: Nyanlända elever

g q n C