Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Nyanlända elever

CFL mottagningsenheten är den del av Grundskoleförvaltningen som ansvarar för att ta emot elever som är nya i Sverige och ska gå i grundskola.

Du som vårdnadshavare för en elev som är ny i Sverige ansöker om grundskola genom att:

 • fylla i ansökningsblanketten, signera den och skicka till CFL
 • besöka oss och få hjälp på plats med ansökan
 • ringa eller skriva en e-post.

I vissa fall kommer ansökan till oss även från Migrationsverket, Boråsregionens Etableringscenter (BREC) eller en annan skola. Då blir du som vårdnadshavare kontaktad av oss antingen via telefon eller brev beroende på vilka kontaktuppgifter som är angivna i ansökan.

Vad händer efter jag skickat in min ansökan?

Du kommer att bli kontaktad av oss CFL mottagningsenheten. Mottagningsenheten kommer att boka in ett möte med vårdnadshavare och elev. Ta med id-handlingar till mötet. Vi bokar tolk till mötet.

Under mötet kommer ni få information om:

 • hur skolplacering för en elev går till
 • att kartläggning av elev i åk 1 till åk 9 ska göras och eventuellt när
 • om undervisning i introduktionsklass för elever i åk 3 till åk 9
 • rätt till modersmålsundervisninglänk till annan webbplats
 • rätt till skolskjutslänk till annan webbplats
 • rätt till fritidshemlänk till annan webbplats
 • skolsystemetlänk till annan webbplats i Sverige

Vad betyder kartläggning och vem ska kartläggas?

CFL mottagningsenhet kartlägger:

 • en elev som varit bosatt utomlands men flyttar nu till Sverige,
 • en elev som efter skolgång i Sverige har varit bosatt utomlands och därefter har återvänt till Sverige för att återuppta sin utbildning här
 • elever i åk 1 till åk 9.

För att undervisningen ska kunna anpassas till en elevs förutsättningar och behov behöver en pedagogisk kartläggning av elevens kunskaper göras enligt Skollagen.

Kartläggningen sker på ett språk som eleven behärskar, om möjligt på elevens starkaste språk.

Kartläggningen sker i två steg.

 • Steg 1: Vi kartlägger elevens språk, erfarenheter, intressen och förväntningar.
 • Steg 2: Vi kartlägger elevens kunskaper i litteracitet och numeracitet. Litteracitet handlar om elevens användning av skriftspråk i olika sammanhang. Numeracitet handlar om elevens förmåga att använda matematiskt tänkande.

Vad händer efter kartläggning?

CFL mottagningsenhet rekommenderar årskursplacering för nyanländ elev utifrån kartläggning till Placeringsenheten. Resultatet av kartläggningen ligger även till grund för lärarnas planering av barnets första tid i skolan. Kartläggningsmaterialet är tillgängligt för rektor på skolan där eleven kommer att placeras. Rektor på elevens skola fattar det slutgiltiga beslutet om eleven årskurs och undervisningsgrupp.

Vad är introduktionsklass?

Nyanlända elever i åk 3 till åk 9 har möjlighet att få undervisning i grundläggande svenska under tiden ett beslut om skolplacering fattas. Undervisning anpassas efter elevernas behov, planeras och genomförs av legitimerade lärare.

Kontaktuppgifter:

Besöksadress CFL mottagningsenheten:

Klinikvägen 48
504 59 Borås Stad

Postadress CFL:

Grundskoleförvaltning, CFL
Olovsholmsgatan 32
50180 Borås

Skoladministratör CFL mottagningsenhet

Remigija Kazlauskiene
Telefon: 0734-32 76 15
E-post: remigija.kazlauskiene@edu.boras.se

Utvecklingspedagog CFL mottagningsenhet

Malin Lydell Manfjärd
Telefon: 0734-32 73 13
E-post: malin.lydell.manfjard@boras.se

l

Självservice

Ansökan till grundskola vid byte av skola, inflyttning samt nyanländ elev

Senast ändrad: 2020-06-29 17.46

Ändrad av:

Dela sidan: Nyanlända elever

g q n C