Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Nyanlända elever

Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) är den del av Grundskoleförvaltningen som ansvarar för att ta emot elever som är nya i Sverige och ska gå i grundskola.

Du som vårdnadshavare för en elev som är ny i Sverige ansöker om grundskola genom att:

 • fylla i ansökningsblanketten, skriva under den och skicka till CFL
 • besöka oss och få hjälp på plats med ansökan
 • ringa eller skriva ett e-postmeddelande

I vissa fall kommer ansökan till oss från Migrationsverket, Boråsregionens Etableringscenter (BREC) eller en annan skola. Då kontaktar vi vårdnadshavare via telefon eller brev beroende på vilka kontaktuppgifter som är finns i ansökan.

Vad händer efter jag skickat in min ansökan?

Du kommer att bli kontaktad av oss på CFL. Vår mottagningsenhet kommer att boka in ett möte med vårdnadshavare och elev. Ta med id-handlingar till mötet. Vi bokar tolk till mötet.

Under mötet kommer ni få information om:

 • hur skolplacering för en elev går till
 • att kartläggning av elev i årskurs 1 till årskurs 9 ska göras och eventuellt när
 • om undervisning i introduktionsklass för elever i årskurs 3 till årskurs 9
 • rätt till modersmålsundervisning
 • rätt till skolskjuts
 • rätt till fritidshem
 • skolsystemet i Sverige

Modersmålsundervisning i Borås Stad

Information om skolskjuts

Fritidshem i Borås Stad

Länsstyrelsernas information om skolsystemet i Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad betyder kartläggning och vem ska kartläggas?

Vi kartlägger:

 • en elev som varit bosatt utomlands men nu flyttat till Sverige
 • en elev som efter skolgång i Sverige har varit bosatt utomlands och därefter återvänt till Sverige för att återuppta sin utbildning
 • elever i årskurs 1 till årskurs 9

För att undervisningen ska kunna anpassas till elevens förutsättningar och behov behöver en pedagogisk kartläggning av elevens kunskaper göras enligt Skollagen.

Kartläggningen sker på ett språk som eleven behärskar, om möjligt på elevens starkaste språk.

Kartläggningen sker i två steg:

 • Steg 1: Vi kartlägger elevens språk, erfarenheter, intressen och förväntningar.
 • Steg 2: Vi kartlägger elevens kunskaper i att använda skriftspråk i olika sammanhang samt elevens förmåga att använda matematiskt tänkande.

Vad händer efter kartläggning?

Mottagningsenheten rekommenderar årskursplacering för nyanländ elev utifrån kartläggning till Placeringsenheten. Kartläggningens resultat är grunden för planeringen av barnets första tid i skolan. Kartläggningsmaterialet är tillgängligt för rektor på skolan där eleven kommer att placeras. Elevens rektor fattar beslut om vilken årskurs och undervisningsgrupp eleven ska gå i.

Vad är introduktionsklass?

Nyanlända elever i årskurs 3 till årskurs 9 har möjlighet att få undervisning i grundläggande svenska under tiden ett beslut om skolplacering fattas. Undervisningen anpassas efter elevernas behov. Legitimerade lärare planerar och genomför undervisningen.

Kontaktuppgifter:

Besöksadress CFL mottagningsenheten:

Klinikvägen 48
504 59 Borås Stad

Postadress CFL:

Grundskoleförvaltning, CFL
Olovsholmsgatan 32
50180 Borås

Skoladministratör CFL mottagningsenhet

Remigija Kazlauskiene
Telefon: 0734-32 76 15
E-post: remigija.kazlauskiene@edu.boras.se

Utvecklingspedagog CFL mottagningsenhet

Malin Lydell Manfjärd
Telefon: 0734-32 73 13
E-post: malin.lydell.manfjard@boras.se

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Nyanlända elever

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol