Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nyanlända elever

Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) ansvarar för att ta emot elever som är nya i Sverige och ska gå i grundskola.

Om ditt barn är 6-15 år kontaktar du oss för att ansöka om plats i grundskolan.

Du kan

 • fylla i ansökningsblanketten, skriva under och skicka den till oss, eller
 • besöka oss och få hjälp med ansökan, eller
 • ringa oss eller skcka oss ett mejl.

I vissa fall kommer ansökan till oss direkt från Migrationsverket, Boråsregionens Etableringscenter (BREC) eller en annan skola. Då kontaktar vi vårdnadshavare via telefon eller brev beroende på vilka kontaktuppgifter som finns i ansökan.

Vad händer efter du skickat in ansökan?

Vi kontaktar dig för att boka in ett möte med dig och ditt barn tillsammans med en tolk. Ta med id-handlingar till mötet.

Under mötet pratar vi om:

 • hur skolplaceringen går till
 • hur vi kartlägger förkunskaper för elever i årskurs 1-9 och när kartläggningen kan göras
 • undervisningen i introduktionsklass för elever i årskurs 3-9
 • rätten till modersmålsundervisning
 • rätten till skolskjuts
 • rätten till fritidshem
 • skolsystemet i Sverige.

Mer information

Vad betyder kartläggning och vem ska kartläggas?

Vi kartlägger:

 • en elev som varit bosatt utomlands men nu flyttat till Sverige.
 • en elev som efter skolgång i Sverige har varit bosatt utomlands och därefter återvänt till Sverige för att återuppta sin utbildning.
 • elever i årskurs 1—9.

För att undervisningen ska kunna anpassas till elevens förutsättningar och behov behöver en pedagogisk kartläggning av elevens kunskaper göras enligt Skollagen.

Kartläggningen görs på ett språk som eleven behärskar. Om det är möjligt gör vi kartläggningen på elevens starkaste språk.

Vi gör kartläggningen i två steg:

 • Steg 1: Vi kartlägger elevens språk, erfarenheter, intressen och förväntningar.
 • Steg 2: Vi kartlägger elevens kunskaper i att använda skriftspråk i olika sammanhang samt elevens förmåga att använda matematiskt tänkande.

Vad händer efter kartläggning?

Mottagningsenheten rekommenderar vilken årskurs eleven ska gå i och informerar Placeringsenheten. Kartläggningens resultat är grunden för planeringen av elevens första tid i skolan. Kartläggningsmaterialet är tillgängligt för rektor på skolan där eleven kommer att placeras. Elevens rektor fattar beslut om vilken årskurs och undervisningsgrupp eleven ska gå i.

Vad är introduktionsklass?

Nyanlända elever i årskurs 3 till årskurs 9 har möjlighet att få undervisning i grundläggande svenska under tiden ett beslut om skolplacering fattas. Undervisningen anpassas efter elevernas behov. Legitimerade lärare planerar och genomför undervisningen.

Besöksadress CFL mottagningsenheten

Klinikvägen 48
504 59 Borås

Postadress CFL

Grundskoleförvaltning, CFL
Olovsholmsgatan 32
50180 Borås

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Nyanlända elever

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Enhetschefer och kockar som tagit pris i White Guide Junior. 

  Borås Stad topp 3 i White Guide Junior

  Publicerad

  Av 10 nominerade kommuner hamnade Borås Stad på tredje plats i kategorin Årets hållbara skolmatskommun. Det stod klart igår den 20 september när White Guide Jun...
 • Ett barn som målar med en pensel

  Familjecentralen – en mötesplats för föräldrar

  Publicerad

  På familjecentralen får du som förälder möjlighet att träffa andra barn och föräldrar, här kan ni umgås, utbyta erfarenheter och knyta kontakter.
 • Ett bildcollage med de olika personerna som är intervjuade i "Drömmen om Norrby".

  Ny utställning om norrbybor visas på Norrby

  Publicerad

  Åtta modiga människor – åtta sanna berättelser. Och åtta drömmar om Norrby. Det är vad utställningen Drömmen om Norrby handlar om. Utställningen är en del av de...
Ikon: Kalender

Kalender