Meny

Meny

Synpunkter och klagomål på grundskolan

Ibland vill du eller ditt barn framföra synpunkter till skolan. Så här går ni tillväga:

Vänd dig till skolan först

Om ditt barn eller du som elev upplever problem i skolan är den enklaste och snabbaste lösningen att ta kontakt med skolan. Om du inte får hjälp av läraren vänder du dig till rektorn för att försöka lösa problemet.

Om du inte kan lösa problemet direkt med skolan kan du vända dig till ansvarig verkamhetschef på Grundskoleförvaltningen. Går du i en friskola vänder du dig till företaget som driver skolan. Alla som driver en skola är skyldiga att ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Om du har en synpunkt på ditt barns skola kan du också använda dig av synpunktshanteraren.

Borås Stads elevombud

Du som är elev eller vårdnadshavare till en elev på grundskolan kan vända dig till elevombudet om du har frågor eller önskar stöd i frågor kring kränkande behandling. Elevombudet kan hjälpa dig att kontakta skolan eller andra myndigheter, samt informera om dina och andras rättigheter och skyldigheter. Elevombudet kan även vara en länk mellan dig och kommunen eller skolan.

Elevombudet tillämpar sekretesslagen och får därmed inte föra uppgifter om dig eller dina frågor vidare om du inte själv önskar det. Det förs heller inga journalanteckningar om dig eller dina frågor.

Elevombudet är ingen juridisk instans som prövar redan fattade beslut eller utövar tillsyn.

Johanna Armå, elevombud
Telefon:033-35 70 13

Anmälan till Skolinspektionen

Som vårdnadshavare kan du vända dig till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet om du tycker att skolan har gjort fel. Det kan exempelvis handla om att ditt barn eller du som är elev inte får det särskilda stöd du behöver eller blir retad.

För att göra en anmälan går du in på Skolinspektionens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där kan du läsa om hur du praktiskt går till väga.

Senast ändrad: 2019-04-04 16.21

Ändrad av:

Dela sidan: Synpunkter och klagomål på grundskolan

g q n C

y Nyheter

 • 2019-07-21 13.37

  Brand på Druvefors

  Uppdaterad: 16.45 | En brand startade under förmiddagen i en fastighet på Druveforsvägen i Borås. Boende i samma fastigh...
 • 2019-07-08 08.08

  Nu blir förskolans chefer rektorer

  Den 1 juli i år bytte förskolecheferna benämning till rektorer. Förändringen genomförs nationellt efter en ändring i sko...

y Nyheter

 • 2019-07-21 13.37

  Brand på Druvefors

  Uppdaterad: 16.45 | En brand startade under förmiddagen i en fastighet på Druveforsvägen i Borås. Boende i samma fastigh...
 • Sandareds badplats
 • Ett barn leker i sandlådan. 
 • 2019-07-08 08.08

  Nu blir förskolans chefer rektorer

  Den 1 juli i år bytte förskolecheferna benämning till rektorer. Förändringen genomförs nationellt efter en ändring i sko...

o Kalender

 • Konstkollo: Selfievecka

  Är du mellan 10 och 15 år och vill prova på olika former av konstnärligt skapande på sommarlovet? Se hit! Borås konstmus...

  Tid: 2019-07-24 12.00
  Plats: I Konstmuseets verkstad, ute om vädret tillåter
 • Konstkollo: Selfievecka

  Är du mellan 10 och 15 år och vill prova på olika former av konstnärligt skapande på sommarlovet? Se hit! Borås konstmus...

  Tid: 2019-07-25 12.00
  Plats: I Konstmuseets verkstad, ute om vädret tillåter
 • Markus Krunegård i ett svartvitt fotografi. 
 • Sommartorsdagarna - Markus Krunegård

  Förra året kom det första, nya materialet från Markus Krunegård på flera år. Sedan albumet ”I huvet på n idiot, i en bar...

  Tid: 2019-07-25 16.30
  Plats: Stora torget och Stadsparken