Meny

Meny

Svedjeskolan

Kreativitet, inspiration och trygghet
Svedjeskolan är en liten och trivsam skola. I dagsläget har vi cirka 120 elever på skolan, fördelat på fem klasser från förskoleklass till årskurs 3.

Svedjeskolan är en skola för elever från förskoleklass till årskurs tre. På skolan finns också fritidshemsverksamhet omfattande två avdelningar; Trollet och Draken.

Skolan är belägen på Dammsvedjan med närhet till både Borås centrum och fina grönområden, skogen har vi precis runt hörnet.

Vi är 18 medarbetare som arbetar direkt med elever: behöriga lärare, förskollärare, fritidspedagoger och elevassistenter. Antalet elever på skolan är cirka 120.

Utöver den pedagogiska personalen har vi ett elevhälsoteam där specialpedagog, kurator, skolsköterska och skolpsykolog ingår.

Senast ändrad: 2019-05-02 13.00

Uppdaterad av:

Dela sidan: Svedjeskolan

g q n C

Härliga elever och hängivna medarbetare
Vi arbetar tillsammans och trivs ihop.

Skapande
Eleverna skapar och får uttrycka sin kreativitet på många sätt med olika material, redskap och tekniker.

u

Besök oss

Besöksadress:
Svedjegatan 3

p

Kontakt