Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Erikslundskolan

Ett hus, tre skolor – hela världen ryms här

Erikslundskolans verksamhetsidé är att bedriva undervisning som ger bästa möjliga förutsättningar för lärande. Skolan ska vara tillgänglig för alla elever och förbereda eleverna för ett aktivt deltagande i samhället.

Erikslundskolans verksamhetsidé utgår från Borås Stads skolplan Lust att lära – möjlighet att lyckas:

Skolan ska förbereda för nästa steg, framtida studier och yrkesliv samt ett aktivt deltagande i samhället. Det innebär att skolan måste arbeta med bildning i bred bemärkelse, till exempel att söka kunskap och kritiskt ifrågasätta och att samspela med andra för gemensamma mål. Det handlar om att växa som människa och utveckla en mångfald av färdigheter.

Tre verksamheter under samma tak

På Erikslundskolan går elever från förskoleklass upp till årskurs nio. Här finns också en av kommunens två anpassade grundskolor. Med tre verksamheter under samma tak skapas en bred elevsammansättning och en utvecklande lärmiljö.

Anpassad grundskola erikslund

På Erikslundskolan finns bred kompetens och ett gott samarbete i kollegiet. Arbetet och undervisningen på skolan organiseras utifrån respektive enhets behov. Lärarna planerar och utvecklar undervisningen i samverkan med kollegor i arbetslag och ämneslag.

Trygghet och studiero är betydelsefullt för elevernas möjlighet att nå målen för utbildningen. För att skapa trygghet och studiero arbetar Erikslundskolan med att utveckla strukturerad och varierad undervisning. Alla elever på Erikslundskolan har tillgång till en kontaktperson. På skolan finns studiestöd där eleverna kan få hjälp med läxor, studieteknik med mera.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Erikslundskolan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol