Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Studiehandledning på modersmål

Studiehandledning på modersmålet är en insats för elever som behöver stöd att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Under handledningen får eleven hjälp i olika ämnen på sitt modersmål. Studiehandledning delas in i fyra perioder och beviljas en period i taget. Varje period omfattar tio veckor.

Ansökan om studiehandledning

För att en elev ska få studiehandledning på modersmål behöver den skola som eleven går på fylla i en ansökan och skicka in den till Centrum för flerspråkigt lärande, CFL.

Till ansökan bifogas en pedagogisk planering för studiehandledningen. Planeringen ska innehålla utvärderingsbara mål och omfatta hela perioden. 

Efter den beviljade perioden görs en utvärdering av insatsen. I samband med utvärderingen bedömer skolan om förlängd studiehandledning behövs och ansöker i så fall om ytterligare studiehandledning.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Studiehandledning på modersmål

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol