Meny

Meny

Hestra Midgårdskolan

Glädje, trygghet och omtanke
Vi är en mångkulturell skola där 28 procent av våra elever har annan bakgrund än svensk. Denna mångfald berikar vår verksamhet. Personalen på skolan har god erfarenhet att arbeta med barn från olika länder och med olika bakgrunder.

Hestra Midgårdskolan

Hestra Midgårdskolan ligger i stadsdelen Hestra i utkanten av Borås. Skolan ligger i en byggnad som också innefattar fritidsgård, äldreomsorg med serviceboenden och gruppboenden, skolbibliotek, restaurang samt en idrottshall. På våra sidor hittar du information om bland annat läsårstider, matsedel och kontaktuppgifter till personal.


Uteidrott

Årskurs 3 - 6 börjar med idrott utomhus från och med vecka 18.

Klämdagar

Måndagen den 30 april och fredagen den 11 maj är det klämdagar. Skolan har ingen verksamhet, men fritids är öppet som vanligt med ordinarie personal.

Skräpplockardagar

Vi är med i kampanjen Håll Sverige Rent. Detta genomförs i alla klasser 7 - 9 maj.

Månadsbrev

Månadsbrev för mars finns nu publicerat!

Info från Samfälligheten

Hestra Parkstads Samfällighetsförening informerar om trafiksituationen kring Hestra Midgård.

Undersökning från Skolverket

Eleverna i klass 5A har blivit utvalda att delta i Skolverkets undersökning Attityder i skolan. Enkätsvaren bidrar med kunskap om hur det är att gå i skolan idag.

Preliminär organisation 18/19

Se den preliminära organisationen för nästa läsår härPDF.

Sommarjourfritids på Hestra Midgårdskolan

Under veckorna 28 - 31 kommer jourfritids bedrivas här hos oss. 

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-04-24 09.34

Uppdaterad av:

Dela sidan: Hestra Midgårdskolan

g q n C

Barnens bästa
På Hestra Midgård arbetar vi målmedvetet för barnens bästa. Läs mer om det här.

Stimulans
Verksamheten utförs i en miljö där alla stimuleras att ta ett personligt ansvar och får möjlighet till utveckling och inflytande över sitt lärande.

u

Besök oss

Besöksadress:
Hestra ringväg 6

p

Kontakt