Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Förskoleklass

Från hösten 2018 har barn mellan 6 och 16 år skolplikt samt att förskoleklass blir obligatorisk.

Förskoleklassen har samma läroplan som övriga grundskolan. Verksamheten förenar förskolans och skolans metodiska och pedagogiska traditioner.

Du kan läsa mer om våra förskoleklasser på de olika grundskolornas sidor.

Därför finns förskoleklass

Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.
I förskoleklassens uppdrag ingår att:

  • stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.
  • främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Skollagen och läroplanen ligger till grund för verksamheten i förskoleklassen.

Skolverkets information om förskoleklasslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast ändrad: 2020-09-22 19.27

Ändrad av:

Dela sidan: Förskoleklass

g q n C