Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Dannikeskolan

Dannikeskolans huvudbyggnad

På Dannikeskolan går ca 80 elever från förskoleklass till årskurs 6 och på fritids 53 elever.
Hos oss ska alla kan känna sig välkomna och accepteras precis som de är. Vi har ett tydligt fokus på elevernas lärande och höga förväntningar på såväl elevernas förmåga som på personalens arbete för att möjliggöra att eleverna lyckas. I klassrummet arbetar lärarna med formativ bedömning för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Trygghet är viktigt och vi värnar om trivsel och en god atmosfär. Barn, elever och personal möter varandra med respekt och omsorg.  Vi som arbetar på skolan trivs bra och har en stark gemenskap, vilken smittar av sig på våra elever.

Utöver den pedagogiska personalen finns ett elevhälsoteam där specialpedagog, skolpsykolog, kurator och skolsköterska ingår.

Dannikeskolan ligger mitt i Dannike i en naturskön miljö med närhet till skog och mark, nybyggd hinderbana, fotbollsplan samt stor skolgård där endast fantasin sätter gränser.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Dannikeskolan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol