Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Dannikeskolan

Dannikeskolan

Skola, fritids och förskola under samma tak
Dannikeskolan är en skola med integrerad förskola och fritidshem och i våra lokaler finns barn och elever i åldrarna 1-12 år.

bild på Dannikeskolan

På Dannikeskolan går 88 elever från förskoleklass till årskurs 6 och på fritids 38 elever.
Hos oss ska alla kan känna sig välkomna och accepteras precis som de är. Vi har ett tydligt fokus på elevernas lärande och höga förväntningar på såväl elevernas förmåga som på personalens arbete för att möjliggöra att eleverna lyckas. I klassrummet arbetar lärarna med formativ bedömning för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Trygghet är viktigt och vi värnar om trivsel och en god atmosfär. Barn, elever och personal möter varandra med respekt och omsorg.  Vi som arbetar på skolan trivs bra och har en stark gemenskap, vilken smittar av sig på våra elever.

Utöver den pedagogiska personalen finns ett elevhälsoteam där specialpedagog, skolpsykolog, kurator och skolsköterska ingår.

Dannikeskolan ligger mitt i Dannike i en naturskön miljö med närhet till skog och mark, nybyggd hinderbana, fotbollsplan samt stor skolgård där endast fantasin sätter gränser.

Senast ändrad: 2020-02-20 13.16

Uppdaterad av:

Dela sidan: Dannikeskolan

g q n C

Alla ska känna sig trygga hos oss
Vi värnar om trivsel och en god atmosfär. Barn, elever och personal möter varandra med respekt och omsorg.


Vi arbetar med formativ bedömning
Mål och förmågor blir tydliga både muntligt och skriftligt för elever och vårdnadshavare.

u

Besök oss

Besöksadress:
Dannikeskolan
Stomsvägen 1
516 94 Dannike

p

Kontakt