Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Borgstenaskolan

Borgstenaskolans skolgård

Borås nordligaste grundskola

Borgstenaskolan är Borås Stads nordligaste skola och en av de minsta. Skolan ligger i vacker lantlig miljö med en stor skog alldeles intill där barnen kan leka på rasterna och som även används till uteklassrum.

Vi-känsla, stolthet och respekt

Vi på Borgstenaskolan vill skapa en Vi-känsla där all personal och elever bidrar till ett gott arbetsklimat och där alla är stolta över Borgstenaskolan. Vi är goda förebilder och trygga vuxna som eleverna kan vända sig till. På Borgstenaskolan ska det råda trygghet där alla behandlas och möts med respekt. Alla på Borgstenaskolan är en del av en helhet där vi är hjälpsamma och följer skolans ordningsregler. På skolan ska det råda en öppen attityd och respekt för människors olikheter och allas lika värde, där ingen diskriminering eller kränkande behandling förekommer. Eleverna på skolan ska känna lust att lära, bibehålla nyfikenhet och kreativitet.

Skolan är miljömedveten och har fått utmärkelsen Grön Flagg. Alla elever fördjupar sig i hur de kan medverka till en hållbar utveckling.

Till vår skola hör även Borgstenagruppen som är en kommungemensam särskild undervisningsgrupp som tar emot elever från förskoleklass till årskurs 6.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Borgstenaskolan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol