Meny

Meny

Borgstenaskolan

Borgstenaskolans framsida

Borås nordligaste grundskola

Borgstenaskolan är Borås Stads nordligaste skola och en av de minsta. Skolan ligger i vacker lantlig miljö med en stor skog alldeles intill där barnen kan leka på rasterna och som även används till uteklassrum.

Vi på Borgstenaskolan vill skapa en Vi-känsla, där all personal och elever bidrar till ett gott arbetsklimat och där alla är stolta över Borgstenaskolan. Vi är goda förebilder och trygga vuxna som eleverna kan vända sig till. På Borgstenaskolan ska det råda trygghet där alla behandlas och möts med respekt. Alla på Borgstenaskolan är en del av en helhet där vi är hjälpsamma och följer skolans ordningsregler. På skolan ska det råda en öppen attityd och respekt för människors olikheter och allas lika värde, där ingen diskriminering eller kränkande behandling förekommer. Eleverna på skolan ska känna lust att lära, bibehålla nyfikenhet och kreativitet.

Skolan är miljömedveten och har fått utmärkelsen Grön Flagg. Alla elever fördjupar sig i hur de kan medverka till en hållbar utveckling.

Senast ändrad: 2019-08-16 10.47

Uppdaterad av:

Dela sidan: Borgstenaskolan

g q n C

p

Kontakt