Meny

Meny

Kerstinsgårdskolan

Kerstinsgårdskolan

Kerstinsgårdskolans framsida

Kerstinsgårdskolan ligger i ett lungt område med tillgång till sim- och idrottshall.

Vårt förhållningssätt

Att vara på Kerstinsgården är tryggt, lekfullt och lärande, det är vår verksamhetsidé. Utifrån en helhetssyn på barnens utveckling vill vi skapa:

  • En samlad pedagogisk verksamhet och omsorg.
  • Möjlighet till aktiviteter med mångsidigt innehåll.
  • Förutsättningar att möta varje barn på ett sätt som motsvarar barnets aktuella behov av stöd och stimulans.

Värdegrund

Vi arbetar med värdegrundsfrågor och har faddergrupper, kompissamtal och gemensamma träffar för alla.

Senast ändrad: 2019-08-05 13.48

Uppdaterad av:

Dela sidan: Kerstinsgårdskolan

g q n C

p

Kontakt