Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Elevhälsa

I utbildningen ska hänsyn tas till elevers olika behov. Elevhälsan ska bidra till att skapa lärmiljöer som främjar elevers lärande, utveckling och hälsa så att elevers utveckling mot utbildningens mål främjas. Elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan är att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande:

  • Förebyggande i syfte att identifiera och åtgärda de riskfaktorer som påverkar eleverna i lärmiljön.
  • Hälsofrämjande med fokus på att systematiskt arbeta med de friskfaktorer som stödjer elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Om du har frågor om elevhälsan och hur den kan hjälpa ditt barn, vänd dig till den grundskola som ditt barn går på.

Borås Stads grundskolor

De som arbetar inom elevhälsan

Elevhälsan består av fyra delar som innebär medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

I elevhälsan ingår flera yrkeskompetenser:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Elevhälsa

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol