Meny

Meny

Elevhälsa

Elevhälsan är till för att alla elever ska må bra och målet är att främja elevernas utveckling och inlärning. Om du som elev eller ditt barn mår dåligt i skolan kan du vända dig till elevhälsan för att få hjälp.

Om du har frågor om elevhälsan och hur den kan hjälpa ditt barn, vänd dig till den grundskola som ditt barn går på.

Uppdrag

Elevhälsan har flera uppdrag och består i huvudsak av att:

  • Främja och följa elevernas hälsa genom hälsobesök
  • Ge omvårdnads- och medicinsk kompetens som stöd i det pedagogiska arbetet
  • Bistå elever som behöver särskilt stöd
  • Skapa en säker och god arbetsmiljö för eleverna
  • Vaccinera enligt nationella barnvaccinationsprogrammet
  • Ha öppen mottagning för enklare sjukvård, rådgivning och stöd
  • Ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor
  • Få eleverna att förstå samband mellan hur man lever och hur man mår, och med egenvård lösa sjukvårdsproblem.

De som arbetar inom elevhälsan

Elevhälsan består av fyra delar som innebär medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

I elevhälsan ingår flera yrkeskompetenser:

Senast ändrad: 2017-05-29 17.09

Ändrad av:

Dela sidan: Elevhälsa

g q n C