Meny

Meny

Sjömarkenskolan

Barnens bästa i fokus
Sjömarkenskolans ledstjärna är att alltid ha barnens bästa i fokus.

Sjömarkenskolan

Angående tillbyggnaden av skolan 17-12-14

Sjömarkenskolan står just nu inför en om- och tillbyggnation. Under sommarmånaderna 2018 ska rivnings- och byggprocessen starta och sedan pågå under höstterminen 2018, samt vår- och hösttermin 2019. Den nya skolan ska stå färdig för inflytt vid årsskiftet 19/20.

Ombyggnaden innebär att skolans alla lokaler kommer att bli mer eller mindre påverkade; alltifrån entréer och tamburer till matsal, klassrum, slöjd, musiksal, fritids, bibliotek, personalrum, och övriga kontor. Det kommer också att bli en helt ny idrottshall. Vi tycker att det ska bli fantastiskt roligt att få flytta in i nya lokaler, samtidigt vet vi att de befintliga lokalerna och skolgårdsytan begränsar möjligheterna till allt för stora förändringar. Vi behöver också tänka på att effektivt lokalutnyttjande, exempelvis att skola och fritids ska kunna använda samma lokaler för att inte stå tomma delar av dagen.

Rektor och biträdande rektor deltar varje vecka i avstämningsmöten med projektgruppen. Just nu är det fullt fokus på att färdigställa ritningarna tillsammans med arkitekt, entreprenör, och lokalförsörjningsförvaltningen (LFF). Det finns också ett forum där markentreprenör, landskapsarkitekt, rektorerna och LFF träffas för att ta fram ritningar för den nya skolgården. I samband med detta ser man också över säkerheten runt parkeringen.

Både personal och elever har bidragit med värdefulla förslag, önskemål och synpunkter. Eleverna har exempelvis haft en mängd önskemål när det gäller aktiviteter på skolgården.

Parallellt med byggprojektet löper processen som rör evakueringen av skolan. Under byggtiden kommer skolan att bedriva sin verksamhet i lokaler på Brämhult, gamla AMU-center. Dessa lokaler är ännu inte är helt färdigställda. Det vi vet är att det kommer att finnas utrymme för skolans alla behov där. En brinnande fråga är också hur vi ska organisera bussningen till Brämhult, vilka upphämtningsplatser vi ska ha och hur vi ska organisera bussvärdarna. Detta diskuteras med trafikverket och bussansvarig. Det pågår också en diskussion om det vore lämpligare att bedriva fritids- och förskoleklassverksamheten i paviljonger i anslutning till Sandaredsskolan, istället för på Brämhult, och då bussa fritidsbarn i år 1-4 dit. Detta skulle troligen göra hämtning och lämning smidigare för er föräldrar.

Vi ser som sagt mycket fram emot den nya skolan, men inser också att vi har ett gediget arbete framför oss. Redan nu har vi börjat rensa våra läromedelsförråd och påbörjat planen för hur själva flytten ska gå till.

Så snart vi har mer information att ge kommer vi att lägga ut det här på hemsidan.

Vi vill också passa på att önska er alla en riktigt vilsam jul och ett gott nytt år.

Hälsningar Ann-Mari Kettisen och Annika Simfors

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-20 08.32
Senast ändrad: 2017-12-14 09.14

Dela sidan: Sjömarkenskolan

g q n C

Ansvar, respekt och omtanke är tre viktiga ledord för oss.

Kreativitet, hälsa och galenskap är några av de teman skolans aktivitetsdagar handlar om.

u

Besök oss

Besöksadress:
Ljungvägen 14

p

Kontakt