Meny

Meny

Sjömarkenskolan

Barnens bästa i fokus
Sjömarkenskolans ledstjärna är att alltid ha barnens bästa i fokus.

Sjömarkenskolan

Sjömarkenskolans ledstjärna är att alltid ha barnens bästa i fokus. Skolan är en F-6-skola med omkring 400 elever ungefär 50 anställda. Under läsåret 2017/2018 är eleverna fördelade på 18 klasser samt fritidshemmets tre avdelningar; Lyckebo och Nya Zeeland för de yngre eleverna i år F-1, samt Bua för elever i år 2 och äldre.

Angående tillbyggnaden av skolan och evakuering

18-04-16
Under vecka 15 gick blanketten för skolbussvalet ut till alla föräldrar inför evakueringen av skolan. Vi har fått in flera viktiga frågor och synpunkter kring bussningen. Vi kommer att se över samtliga frågor, och återkommer med ett gemensamt utskick. Vi har redan fått in flertalet blanketter. Ni som inte riktigt vet hur ni ska fylla den, fyll i det ni tror, och skriv gärna en notering om era önskemål.

18-02-14
Ny information om Borås Stads evakueringsplan finns på www.boras.se

18-02-02
Vid grundskolenämndens möte tisdag 30 januari togs beslut om att Sjömarkenskolans förskoleklasser, samt fritidsverksamheten, till hösten ska bedrivas i paviljonger, i anslutning till Sandaredsskolan. Det innebär att de barn som går på fritids ska bussas från Sandared till evakueringsskolan och tillbaka igen på eftermiddagen. De barn som inte går på fritids kommer att bussas till och från en upphämtningsplats i Sjömarken. Vilken plats detta blir är ännu inte beslutat.

17-12-14
Sjömarkenskolan står just nu inför en om- och tillbyggnation. Under sommarmånaderna 2018 ska rivnings- och byggprocessen starta och sedan pågå under höstterminen 2018, samt vår- och hösttermin 2019. Den nya skolan ska stå färdig för inflytt vid årsskiftet 19/20.

Ombyggnaden innebär att skolans alla lokaler kommer att bli mer eller mindre påverkade; alltifrån entréer och tamburer till matsal, klassrum, slöjd, musiksal, fritids, bibliotek, personalrum, och övriga kontor. Det kommer också att bli en helt ny idrottshall. Vi tycker att det ska bli fantastiskt roligt att få flytta in i nya lokaler, samtidigt vet vi att de befintliga lokalerna och skolgårdsytan begränsar möjligheterna till allt för stora förändringar. Vi behöver också tänka på att effektivt lokalutnyttjande, exempelvis att skola och fritids ska kunna använda samma lokaler för att inte stå tomma delar av dagen.

Rektor och biträdande rektor deltar varje vecka i avstämningsmöten med projektgruppen. Just nu är det fullt fokus på att färdigställa ritningarna tillsammans med arkitekt, entreprenör, och lokalförsörjningsförvaltningen (LFF). Det finns också ett forum där markentreprenör, landskapsarkitekt, rektorerna och LFF träffas för att ta fram ritningar för den nya skolgården. I samband med detta ser man också över säkerheten runt parkeringen.

Både personal och elever har bidragit med värdefulla förslag, önskemål och synpunkter. Eleverna har exempelvis haft en mängd önskemål när det gäller aktiviteter på skolgården.

Vi ser som sagt mycket fram emot den nya skolan, men inser också att vi har ett gediget arbete framför oss. Redan nu har vi börjat rensa våra läromedelsförråd och påbörjat planen för hur själva flytten ska gå till.

Så snart vi har mer information att ge kommer vi att lägga ut den här på hemsidan.

Hälsningar Ann-Mari Kettisen och Annika Simfors

Senast ändrad: 2018-05-15 23.14

Uppdaterad av:

Dela sidan: Sjömarkenskolan

g q n C

Ansvar, respekt och omtanke är tre viktiga ledord för oss.

Kreativitet, hälsa och galenskap är några av de teman skolans aktivitetsdagar handlar om.

u

Besök oss

Besöksadress:
Ljungvägen 14

p

Kontakt